Prilagodbe

Moderna vremena

Pogledaj... sve je puno knjiga.

Ilustracije: John Tenniel
Suzana Kos

Ženski identiteti u tranziciji : Češke autorice na prijelazu u 21. stoljeće

  • Nakladnik: Hrvatska sveučilišna naklada
  • 12/2021.
  • 171 str., meki uvez
  • ISBN 9789531694551
  • Cijena: 18.05 eur
    Preračunato po fiksnom tečaju konverzije 7,53450 kuna za 1 euro
  • Cijene knjiga su informativnog karaktera, navodimo prvu cijenu po izlasku knjige iz tiska. Preporučamo da cijene i dostupnost knjiga provjerite kod nakladnika ili u knjižarama! Moderna vremena više se ne bave prodajom knjiga, potražite ih u knjižarama, antikvarijatima ili u knjižnicama.

Cilj je ove knjige predstaviti različite pristupe formiranju ženskog identiteta u suvremenoj češkoj književnosti na prijelazu iz 20. u 21. stoljeće na osnovi odabranog korpusa koji čini desetak proznih autorica. U fokusu su spisateljice koje pripadaju srednjoj generaciji pisaca koji počinju objavljivati krajem osamdesetih te mlađoj generaciji koja se afirmirala tek devedesetih godina prošloga stoljeća ili na prijelazu tisućljeća. 

Prvi, uvodni dio knjige donosi teorijski pregled različitih definicija pojma identitet i ženski identitet iz pozicije esencijalističkih i konstruktivističkih teorija. U raspravama o identitetu jednu od bitnih polaznih točaka predstavlja tijelo te je stoga i pozicioniranje tijela kao esencije i/ili konstrukcije nužno za sagledavanje složenosti položaja i definicije ženskog subjekta. Drugi dio knjige daje kratki povijesni pregled razvoja ženskog pisma u Češkoj od narodnog preporoda do devedesetih godina 20. stoljeća s osvrtom na specifične promjene u češkom društvu i kulturi koje su utjecale produkeije čeških spisateljica. 

U posljednja dva dijela knjige pomoću analize izabranih, proznih tekstova traži se odgovor na pitanje u kojoj su mjeri aktualni problemi utjecali na književni tretman ženskog identiteta kod spisateljica čiji autorski glas u tranzicijskom razdoblju sazrijeva ili se tek počinje formirati. Usporedbom različitih tematskih i žanrovskih karakteristika pojedinih spisateljica te njihovih tekstova pisanih u slutnji revolucije i nešto kasnije, u tranzicijskom razdoblju, pokazuje se na koji se način tretira i mijenja ženski identitet, u kojoj je mjeri i na koji način obilježen socijalističkom ideologijom i tranzicijskim periodom te definiraju promjene u rodnim diskursima. Posebna pozomost posvećena je i suvremenoj popularnoj ženskoj književnosti kao važnom modelu oblikovanja modernih ženskih subjekata. 

Iz recenzija:

Jedna od rijetkih knjiga toga opsega kod nas koja se bavi novijom češkom književnošću i jedina koja se bavi ženskim pismom. Uklapa se u korpus tematski sličnih djela u hrvatskoj i svjetskoj književnosti, a opisuje jedan relevantan i slabo poznat književni korpus. – prof. dr. sc. Katica Ivanišević

Knjiga Suzane Kos bavi se češkim ženskim pismom s kraja 20. i početka 21. stoljeća. Autorica analizira odabrane češke tekstove iz danoga razdoblja oslanjajući se na teorijska dostignuća o konstruiranju ženskog identiteta, kao i spoznaje iz rodne teorije uopće. Autorski korpusi pritom se analiziraju vodeći računa o društvenim promjenama koje su za dekonstruiranje tradicionalnog i konstruiranje novog ženskog identiteta u odabranim prozama nerijetko bili od odlučujuće važnosti. – doc.dr.sc. Matija Ivačić

Suzana Kos rođena je 1977. godine u Zagrebu. Diplomirala je i doktorirala na Filozofskom fakutetu Sveučiliša u Zagrebu. Na istom je fakultetu zaposlena na Odsjeku za zapadnoslavenske jezike i književnost i predaje kolegije iz češke književnosti i kulture. Znanstveno i stručno se usavršavala na Karlovu sveučilištu u Pragu, Masarykovu sveučilištu u Brnu te u Zavodu za češku književnost Akademije znanosti Republike Češke. Uz znastveni i nastavni rad bavi se i književnim prevođenjem.

© Bilješke o knjigama izrađene su na osnovu informacija dobivenih od nakladnika i njihove dodatne uredničke obrade temeljem uvida u sadržaj knjige, te se kao takve ne smiju prenositi bez prethodnog dogovora s uredništvom portala.

– Od istog nakladnika –

Prethodna Slijedeća Vidi sve knjige

– Od istog autora –

Prethodna Slijedeća Vidi sve knjige

– Pretraži sve knjige –