Prilagodbe

Moderna vremena

Pogledaj... sve je puno knjiga.

Ilustracije: John Tenniel

Nikola Petković ×

Kritika • 01.09.2008.

Gordana Benić : Svijet bez predmeta

Dok suvremeni tumači novog historizma na bizarne deskripcije "ljudi bez jezika" kakve nalazimo u ostavštini šesnaestostoljetnih kolonizatora gledaju kao na ključeve za klinička čitanja freudovskoga Id-a koji nije u posjedu jezika, Gordana Benić, u stihu se pridružujući raspravi na "druge", na "prirodne", na "ne-bića" zapravo gleda kao na "strance u nama" koji su, zajedno s nama, napučili "svijet (ionako)...
Kritika • 25.08.2008.

Bruno Šimleša : Osluškujući podne

Ispunjavajući svesastojnost ove knjige, poetika koja bi Nikolu Šopa i Rumija zajedno, rezistenciji njihova neprijeporna duha usprkos, mogla pretvoriti u mišung Oprah Winfrey i Alke Vuice, mic pio mic onih 30 u hladu pretvara u pregrijanu spoznajnu maglicu koja se stere nad morem Mediterana, tom kolijevkom zapadne misli i trgovine, i čitatelja, na ćilimu oblaka od stiha, oponašajući egzistencijalno-spoznajni...
Kritika • 18.08.2008.

Enes Kišević : 101 vino do vina

Enes je pjesnik, glumac, narator i gospodar prstenova na ovim prostorima po čijim krugovima klize Enesi koji glume pjesnike, pjesnici koji glume Enesa, menadžeri i histrioni, recitatori i pjevači, degustatori i vinopije, tvorci uslovljenih minijatura i briljanata kao što je u ovo "101 vino od vina". Na tragu Rumija i Omara Hajama (da spomenem samo neke), ali i na onima Tina i Arsena, piše tako "čovjek bez...
Kritika • 11.08.2008.

Igor Grbić : Kao da sam

Poetičnost (ne uvijek spretno) balansira na rubovima spomenarske lirike, nezgrapno poetiziranih pamlfleta i (ne uvijek za liričnost dobrodošlih) utega izlijeva, očito nagomilane, mudrosti. Ali, ako se složimo da humanost poruke i dobrohotnost duhovnog i filozofijskog ekumenizma može prevagnuti, tada ćemo posegnuti za priručnom kristalnom kockom vedrine i pjesniku oprostiti poetske nezgrapnosti.
Kritika • 08.08.2008.

Bekim Sejranović : Nigdje niotkuda

Priča o nesumjerljivosti patnje bez obzira na njezino porijeklo i prepoznatljivost u vremenu možda je najmoćnija narativno-etička konstanta ovoga romana. Što boli više: saznanje da te partner vara s mjesnim trgovcem, da ti dijete u školu vodi novi tata, da te u vaginu penetrirati smije jedino vlastiti otac dok je za supruga rezerviran anus, umorstvo domovine, jezika, kulture, Koleta, Alije, ili pak sustavno i...
Kritika • 30.06.2008.

Tijana Vukić Stjelja : Ima me

Sedam ciklusa unutar korica knjige »Ima me«, istražuju problematiku originala, kopije, varijabli dupliciranja sebe i naših odraza u zrcalu, sve do poništenja ogledala. Metamorfoza lirskoga subjekta za kojega se samo uvjetno može reći da je subjekt, jer je njegovo ozračje već debelo postsubjektivističko, prolazi intimističko poluprozno lirski put od provizornog samopozicioniranja, preko umnažanja i...
Kritika • 23.06.2008.

Zdravko Jelenović : Zo bavulića

Osim lamenta za iza sebe ostavljenim prostorima žudnje iseljenika, »Zo bavulića« nam kazuje prepoznatljive pjesme o seoskim ridikulima, zaboravljivim nonićima ala Gervais kojima pipa koju posvud traže od početka vremena (i) pjesme, visi iz usta, događajima za koje nitko ne zna jesu li se ili ne stvarno zbili (poput onoga velom vaporu ki nebon naviga, a zapravo je eroplan) ali su toliko puta kroz priču...
Kritika • 17.06.2008.

Ivan Kordić : Cesta izvan krajolika

U gradiranoj niski stihovnih minijatura koje ne iritiraju čak ni kad podsjećaju na mikropoetiku Maka Dizdara (malo se retina ježi kada se mudroslovno pegla po Tinu, ali ježenje retine nova je kategorija kritike koju ćemo jednom prigodom objasniti, a zasad nam je samo reći da značenjski podsjeća na kontekstualnu uporabu termina »epohalno« u poetici F. Nagulova, koja bode uvijek budne oči) Kordić svoj...