Prilagodbe

Moderna vremena

Pogledaj... sve je puno knjiga.

Ilustracije: John Tenniel

Nikola Petković ×

Kritika • 18.11.2008.

Jovanka Babić Jelovac : S ljubavlju na usnama

Što se događa sa zainteresiranošću generacija kojima ćemo, obećajemo to u sprezi s biologijom i novom hrvatskom staleško-socijanom balistikom, ostaviti svijet da se njime bez nas bakću s njihovom zainteresiranošću za knjišku produkciju, poglavito onu pjesničku; kamo se sakrila ona kulturalna anksija s kojom smo, očito u naše vrijeme, opsjedali knjižare na dan kada je izlazio "Razlog", "Teka", "Quorum"...
Kritika • 16.11.2008.

Evelina Rudan : Breki i ćuki

Ona ne bježi u radikalnost kao što to čine Milorad Stojević, Ivan Rogić Nehajev i (katkada) Damir Sirnik, nego prevrednuje elemente zavičajnosti, materinstva, idilične, katkada gotovo trubadurske ljubavi, ljubavi prema obitelji, tradiciji, rodnome kraju. Ono što je u njezinu pismu neprijeporno novo je izlaganje baš tih motiva tretmanu koji se uspješno i sugestibilno odupire kampanilizaciji. Često, na...
Kritika • 09.11.2008.

Nenad Stipanić : Odlično je baviti se kriminalom (NP)

Nezaštićeni svjedok vlastite fikcije Nenad Stipanić uvjeren je da je njegova knjiga crnohumorna. Iako sam svjestan činjenice da će poneki čitatelj, s umjerenim pravom u granicama zdravog (i normalnog) rezoniranja, reći da sam se poduhitio uzdužnog cijepanja autorsko-svjedočne dlake, dovest ću u pitanje autorovu tvrdnju i nastaviti s pretpostavkom da je autor tek možda djelomično u pravu kada o vlastitom...
Kritika • 03.11.2008.

Aida Bagić : Ako se zovem Sylvia

Apelativna kulturalna balistika Aide Bagić na običan se jezik može prevesti ovako: polikulturalnost, paradoksalna dvojezičnost unutar za nju lingvistički jednog jezika čijim se varijantama slobodno služi, u nemogućnosti da zažive u javnome prostoru na razini kolektiva, mimikriraju se u očito manje opasne zabrane na razini individue od kojih su najčitljivije homo i biseksualnost.
Kritika • 28.10.2008.

Molitvenik hrvatskih pjesnika

Kultura koja sveukupnost duhovnosti i religioznosti isključivo izjednačuje s monolitom kršćanstva ograničena je u duhu. Nadu u njezin oporavak, barem na razini štepanja i krpanja duha, budi nečija želja, poput ove Brkićeve, ne samo da razapne stihove od bogoljublja do bogohuljenja, nego i da premosti tu ionako izvanjsku, nasilnu i time po nacionalni pjesnički korpus irelevantnu podjelu na...
Kritika • 22.09.2008.

Ivan Herceg : Nepravilnosti

Osobna poetika Ivana Hercega na tragu je onih poetika koje se obraćaju svijetu punom znakova. Plašt znakova koji je prikrivao svijet na kakvoga kada piše o riječima i stvarima misli Michel Foucault... Sastavljena od varljivih slova koje čine riječi (od kojih je sastavljen jezik), imena o kojima piše Herceg su neizreciva, stvari nestaju ili se skrivaju, do njih se ili dopire slutnjom ili se rezignacijom...
Kritika • 15.09.2008.

Drago Britvić : Mirno teku rijeke

Suvereno baratajući dominantnim lokalnim koloritima unutar varijeteta (dalmatinske čakavštine i »krapinske« kajkavštine) Britvić je, možda i po "prirodnoj" inerciji osobnih dimenzija totalne kulture unutar nacionalne totalitarnosti štokavskog, dvadesetom stoljeću pokazao kako sva tri jezika-unutar-Jezika mogu supostojati. Ne kao veliki i mali, ne unutar izvanjezične hijerarhije, nego kao one male i...
Kritika • 10.09.2008.

Mirjana Vidas Pokupec : Govor rijeke

Ne znam zašto, iskustvo bit će, ali kadgod vidim da neka knjiga izađe u nečem što samo sebe zove "posebna izdanja" zapitam se tko tu kome vraća koji dug i zašto. Posebna izdanja!? Da to uglavnom, a u nas sve više i u pravilu, znači uredničku ispriku (koja je i rubno nekulturna) za nekvalitetu pjesama osobe koja je, iz bog zna kojih razloga, nekoga iz procesa tiskanja u Hrvata, nečim zadužila, i kojoj...