Moderna vremena

Pogledaj... sve je puno knjiga.

Ilustracije: John Tenniel
Link • Piše: Nenad Bartolčić • 26.04.2011.

Sarajevske sveske

Ideja časopisa ''Sarajevske sveske'' pojavila se na inicijativu grupe istaknutih intelektualaca i javnih aktivista iz svih zemalja bivše Jugoslavije. Naime, grupa intelektualaca iz bivše Jugoslavije je 2001. godine došla na ideju o izdavanju nezavisnog regionalnog časopisa koji će služiti kao forum za dijalog i biti posrednik za doprinos pomirenju na Balkanu i promoviranje vrijednosti međusobne suradnje i razumijevanja.

Časopis je na početku imao dvostruku namjenu: prvo, da nanovo uspostavi prekinute komunikacije između raznih regionalnih i etničkih zajednica na Balkanu, a drugo, da se fokusira na stvaranje regionalnog javnog foruma koji će olakšati i doprinijeti procesu pomirenja u zemljama bivše Jugosavije.

Do sada je objavljeno 30 brojeva ''Sarajevskih sveski'', a predstavljene su razne teme od regionalnog značaja sa obimnom interpretacijom iz raznih perspektiva.


A kako je distribucija časopisa (ne samo "Sarajevskih sveski") u pravilu loša ili nikakva (sve je manji broj knjižara koje u svojoj ponudi imaju i kakvu-takvu selekciju časopisa) nedavni izlazak "Sarajevskih sveski" na web vjerojatno će u mnogome pomoći da se uistinu vrijedni prilozi, kako novi tako i stari, približe i široj zainteresiranoj publici.

Čitateljima su sada dostupne elektroničke verzije svih brojeva časopisa (u cjelini i kao izdvojeni tekstovi), informacije o brojevima u pripremi i druge aktualnosti. A sve to prati jednostavan i vrlo funkcionalan dizajn, i sada još jedino što "nedostaje" jest da se informacija o iskoraku "Sarajevskih sveski" na web proširi još širem krugu zainteresiranih.

www.sveske.ba/bs/

– Povezani sadržaj –

Link • 28.05.2014.

Books at BBC

– Pretraži sve članke –