Moderna vremena

Pogledaj... sve je puno knjiga.

Ilustracije: John Tenniel

Matko Vladanović ×

Kritika • 12.01.2011.

Kurt Vonnegut : Kolijevka za macu

Vonnegut u ovoj knjizi sukobljava dva različita načela. Predstavnici jednog su hladnoratovski tehnokrati čija je retorika progresa u potpunosti lišena etike odgovornosti. Drugo načelo zastupaju bokononisti koji su samovoljno zatočeni u komplesknu mrežu samoobmana i iluzija pomoću kojih održavaju na životu kako sebe tako i svoju državu. Sukob je to čiji su protagonisti podjednako lišeni spoznaje o...