Moderna vremena

Pogledaj... sve je puno knjiga.

Ilustracije: John Tenniel

T. M. ×

Razgovor • 26.09.2010.

Aleksandra Kardum : Stvarnost je presložena da bi ju vjerno preslikali

Divim se kolegama koji studiozno odrede fabulu i okvir, i planski ga popunjavaju, čula sam za takve priče. Nažalost (ili na sreću), ne mogu se na to primorati. Naime, rado bih, ali ne znam što će se događati dalje s mojim likovima sve dok ponovno ne otvorim laptop. Ne mogu reći da vodim svoje likove, prije bi bilo da, ako su dobro ocrtani i zažive svojim samostalnim životom, vode oni mene - i čitavu...