Moderna vremena

Pogledaj... sve je puno knjiga.

Ilustracije: John Tenniel

Čitaj! /Čitam da bih pisao, pišem da bih čitao ×

Najava • 21.11.2017.

Čitaj! sa srednjoškolcima u HDP-u

Program poticanja čitanja Čitaj! sa srednjoškolcima održat će se iznimno u okviru tribine HDP-a, pa će u čitanju i razgovoru o ponuđenim tekstovima moći sudjelovati i publika. U programu sudjeluju i čitaju Zoran Ferić i Miroslav Mićanović.