Prilagodbe

Moderna vremena

Pogledaj... sve je puno knjiga.

Ilustracije: John Tenniel

pisac BorisPerić ×

Kritika • 21.10.2013.

Boris Perić : Povratak Filipa Latinovića

Perić sâm kaže kako ovo nije ni hommage ni remake, već samo tematski okvir, manjim dijelom i narativni predložak u kojem je pokušao obuhvatiti egzistencijalni okvir sadašnjice, pri čemu se odmaknuo od hoda s pogrešne strane jezičnog kiča i besadržajnosti koja tu autorsku navadu često prati. Ovdje se radi o kolažu ideja i motiva koji svoju originalnost ipak crpe iz svoje unikatne i pomalo bizarne...