Moderna vremena

Pogledaj... sve je puno knjiga.

Ilustracije: John Tenniel

pisac DraganVelikić ×

Razgovor • 08.08.2013.

Dragan Velikić : Verifikacija fikcije i porodična pornografija

Postoji trenutak, obično negde na pola rukopisa kada se uspostavlja gravitacija, kada knjiga oživi, i kada pisac samo zapisuje ono što mu dolazi "samo od sebe“. Tada se dešavaju sva ona premreživanja, roman se uspostavlja sa svim svojim zakonitostima, i više se ne može tek tako lutati. Uspostavljena je logika teksta. Nema više nasumice. Jedan književni svet počinje da pulsira životom. Da bi se to i...