Moderna vremena

Pogledaj... sve je puno knjiga.

Ilustracije: John Tenniel
Vijest • Piše: MV Info • 16.12.2005.

Izložba fotografija Marka Ercegovića
Održava se
19.12.2005.

U ponedjeljak, 19. prosinca, u 20 sati u galeriji "Josip Račić" otvara se izložba fotografija Marka Ercegovića pod nazivom "Začarani". Začarani su ljudi iz svakodnevnog života, koji se ne zaustavljaju radi poziranja, ne nameću se pogledu, ali ipak su neobični i lijepi. Radovi će se moći pogledati do 13. siječnja 2006. godine.

"Redovito snimljene potajice, iz prikrajka, postrance i u prolazu, fotografije Marka Ercegovića bilježe djeliće nekih, po sebi neupitnih, jednostavnih, uobičajenih kretanja u okruženju grada ili prirode. Usprkos jednostavnosti motiva - sustavno bilježenje ljudske prisutnosti u prostoru njihova "prirodnog" okruženja - ove fotografije evociraju neke zbunjujuće, nejasne i kolebljive emocije. S obzirom na distancu koju autor zauzima prema pojedinom motivu te na dinamiku međusobnih odnosa likova i načina njihova uklapanja u okoliš, izdvajaju se četiri motivske cjeline: grupa, par, pojedini lik (uglavnom total), te fragmentirani "likovi – tijela" (bliži plan).

Fotografije s motivom mnoštva informativniji i ujedno vizualno markantniji dio serije; prikazuju različite socijalne interakcije, cjelovito zahvaćajući totalitet događanja. Bilo da je riječ o prizorima plaže, igrališta ili mirogojske povorke, zamjetan je dojam nadrealnih, dvosmislenih pomaka unutar uobičajenih kolektivnih rituala.

Motivi dvoje ljudi u određenom odnosu provlače se i variraju različitih kombinacijama parova: nasuprot jednostavnih, "en face" prizora koji su usredotočeni su na međusobne relacije likova, tek naslućujemo odnose parova snimljenih u totalu, u "filmskom settingu" nađenih situacija.

Prikazi izoliranih, osamljenih likova, snimljenih mahom u totalu, bilježe kratkotrajni stupor trenutka, zastoj u slijedu nekih svakodnevnih gesta, u vremenu dokolice ili posla. Pri tome, pažnja se fokusira upravo na prazne hodove, međutrenutke, u kojima sami likovi kao da bivaju otrgnuti od konteksta, izdvojeni od okoline koja ih okružuje i određuje.

Na srodan način, intonirane su i fotografije koje prikazuju fragmentirane "likova – tijela", redovito stiješnjene arhitekturom ili akcijom koji obavljaju.

Gledane u cjelini, fotografije ove serije doimaju se poput raznolikih tranzitornih scena na kojima se ništa osobito ne događa. Procedura njihova uprizorenja, način kadriranja i fokusiranja motiva sugeriraju različite mogućnosti očitavanja, tek navješćujući narativ mogućeg zbivanja. Čini se da upravo u postupku sustavne redukcije leži svojevrsna egzistencijalna kvaliteta ovih fotografija. Diskretno i melankolično evociraju amalgam osamljenosti, izdvojenosti i dokidanja, naglašavajući neki nesrazmjer nastao pri kontekstualizaciji ljudske figure u prostoru njena okruženja.

Fotografirani nisu svjesni da su snimani, čak ni da su promatrani, a iz te jednostavne činjenice proizlazi i specifična perspektiva ovih fotografija. No nije riječ o kritičnoj ili ironičnoj vizuri, autorov pogled nikada nije podrugljiv, čak je i lišen želje razotkrivanja, on tek konstatira, zaustavlja se, uočava, svjesno odgađa, zaobilazi… Iako je riječ o postupku redukcije, ključno, nije kako bi se moglo pretpostaviti, ono što je prešućeno, čega na slici nema, već sposobnost svođenja, niveliranja određenog momenta u sebe sama. Kondenzacija vremena dakako inherentna je odlika medija samog, i utoliko je proces zastajkivanja i prekid kontinuiteta klasično polje fotografije koje autor izravno istražuje i u koje investira potencijale."
Ana Dević

Marko Ercegović rođen je 1975 u Dubrovniku. Apsolvirao na ADU Zagreb, snimateljski odsijek, 2001. godine. Izlaže od 1995. (prva samostalna u galeriji Otok, Dubrovnik). Bavi se videom i fotografijom.

– Povezani sadržaj –

– Pretraži sve članke –