Moderna vremena

Pogledaj... sve je puno knjiga.

Ilustracije: John Tenniel
Vijest • Piše: MV Info • 16.05.2008.

POZIV za sve kreativne i inovativne odgajatelje iz RH

Udruga odgajatelja dječjih vrtića POZIVA sve kreativne i inovativne odgajatelje iz Republike Hrvatske koji pišu za djecu, kao i odgajatelje-likovne umjetnike, na sudjelovanje u zajedničkom izdanju knjige Udruge odgajatelja dječjih vrtića. Svoje literarne radove i likovne uratke pošaljite do 15. lipnja 2008. godine.

Svoje literarne radove možete poslati elektroničkom poštom istovremeno na sljedeće dvije e-adrese:
info@udruga-odgajatelja.hr i kovacevic.andrijanic@gmail.com .

Format tekstova: A4, Microsoft Word, font: Times New Roman 12.

Likovne uratke (skenirane u visokoj rezoluciji) možete slati elektroničkom poštom i/ili na CD-u/DVD-u na adresu:

Udruga odgajatelja dječjih vrtića
Dužice 19
10000 Zagreb.

Na CD-u obvezno napišite svoje ime i prezime. Molimo da za svaki likovni rad navedite likovnu tehniku.

Uz sve poslane radove molimo vas da pošaljete i:
- ime i prezime,
- kratku biografiju,
- adresu stanovanja,
- adresu elektroničke pošte i
- broj telefona.

Možete slati i dječje likovne uratke (na isti način kao i vaše), s obveznim naznakama:
- ime i prezime djeteta,
- godina rođenja,
- vrtić kojega je dijete-autor polaznik,
- odgajatelj skupine koju je dijete polazilo kad je rad nastao,
- pedagoška godina nastanka rada.

U obzir dolaze samo tekstovi/radovi koji dosad nisu objavljeni u tiskanom obliku (knjiga, slikovnica) od strane nekog od nakladnika.

Za objavu dječjih likovnih uradaka potrebno je pribaviti pismeno odobrenje roditelja/skrbnika.

Nakon kvalitativne selekcije pristiglih radova, lekture i uređenja knjige, svaki sudionik projekta dobit će povratnu informaciju koji su radovi prihvaćeni, a koji ne, s obrazloženjem.

Rok za slanje radova je 15. lipnja 2008. godine. Tekstovi i radovi koji pristignu nakon roka neće ući u izbor.

– Povezani sadržaj –

– Pretraži sve članke –