Moderna vremena

Pogledaj... sve je puno knjiga.

Ilustracije: John Tenniel

Vodič kroz hrvatske muzeje i zbirke : 2011

  • Nakladnik: Muzejski dokumentacijski centar
  • Urednik: Markita Franulić
  • 08/2011.
  • 596 str., plastificirani uvez
  • ISBN 9789536664221
  • Cijena: 139.00 kn
  • Cijene knjiga samo su informativnog karaktera. Knjige potražite u knjižarama ili u knjižnicama.
Upoznajte više od 300 muzeja, zbirki i stalnih izložbi u Hrvatskoj i saznajte što u njima možete vidjeti, kada i kako ih posjetiti!

- prikaz 265 muzeja i zbirki te 36 kolekcija i riznica vjerskih zajednica
- vrijedni izlošci - izbor iz muzejskih fundusa koji broje gotovo 7 milijuna predmeta
- adrese, radno vrijeme, kontakti, web adrese, cijena ulaznice, upute kako doći do muzeja, stručna vodstva, servisne informacije, pristup za invalide...
- tlocrti 31 stalnog postava, arheoloških lokaliteta i muzeja na otvorenom
- 645 fotografija muzeja, muzejskih postava i izložaka
- 6 regija sa zemljopisnim kartama
- kazala: po gradovima, prema vrsti građe, predmetno kazalo, kazalo osoba kojima su posvećeni muzeji ili dijelovi stalnih postava


Vodič sustavno prikazuje 265 muzeja, zbirki i stalnih izložbi te 36 zbirki vjerskih zajednica podijeljenih prema regijama zbog lakšeg snalaženja, uz pregledne zemljopisne karte i popise muzeja prema gradovima. Namijenjen je posjetiteljima koji će na jednom mjestu moći pronaći najvažnije informacije o muzejima i zbirkama u Hrvatskoj, ali i onima koji traže točne i podrobne informacije o svakom pojedinom muzeju ili zbirci. Služenje Vodičem praktično je i pruža mogućnost iscrpnog informiranja o baštini koju hrvatski muzeji čuvaju i izlažu.

Svaki pojedini muzej predstavljen je tekstom koji govori o muzejskim zbirkama i najvrednijim izlošcima, korisnim informacijama te fotografijama. Tridesetak stalnih muzejskih postava, arheoloških lokaliteta u sastavu muzeja te postava na otvorenom predstavljeno je tlocrtom.

Uz tekst o svakom muzeju, uz margine stranica, popraćene ilustrativnim simbolima pregledno su prikazane korisne informacije poput adresa, radnog vremena, kontakta, web adresa, cijena ulaznica, uputa za dolazak i linija javnog prijevoza do lokacije, mogućnost pristupa invalidima, stručna vodstva...

Pored brojnih i zanimljivih informacija, vodič je bogato ilustriran s više od šest stotina fotografija muzeja, muzejskih postava i izložaka. Informacijama se može pristupiti i uz pomoć kazala: prema gradovima, vrsti muzeja, predmetnog kazala i kazala imena osoba kojima su posvećeni muzeji, postavi ili zbirke.


**

Na stranicama ovog vodiča najširoj se javnosti podastire valorizirani baštinski inventar i omogućuje otkrivanje novoga i nepoznatoga iz bogatog fundusa kulturne i prirodne baštine Hrvatske. Zna se metaforički reći: "Muzeji su savjest svijeta", ali u našim prilikama oni imaju i druge, „operativne" dimenzije. I ovaj je vodič svojevrsni katalog koji informira i pomaže da ono što je vrijedno u kulturnoj i prirodnoj baštini ne bude prepušteno zaboravu. Osim toga, prikazom inventara muzejskih fundusa umanjuje se i možebitni strah od gubljenja nacionalnog identiteta.

Može se očekivati da će ovaj vodič biti višestruko koristan i zato što prvi put daje jasan i precizan uvid u vrijednost i sadržaje muzejske građe, prikupljene, istražene i izložene u muzejima / zbirkama lokalnih zajednica, malih gradova i poluurbanih naselja. To kulturno blago egzistira izvan fokusa domaće i međunarodne kulturne javnosti, a ova će ga publikacija ne samo približiti javnosti, već će pružiti i mogućnost uvida u njegov znanstveni i stručni sadržaj.

Sličan je vodič MDC objavio prije dvadeset godina. Ovaj novi zorno pokazuje što je sve nastalo u tom dvadesetogodišnjemu vremenskom razdoblju. U Vodič su uvršteni sadržaji sedamdesetak novih muzeja / zbirki i stalnih izložbi, kao i četrdesetak crkvenih

zbirki izloženih u samostanima i crkvama. Privatni muzeji i muzejske zbirke nove su pojave na hrvatskoj muzejskoj sceni, koje također bilježimo u Vodiču.

Od stjecanja neovisnosti do danas u Hrvatskoj je sagrađeno i pet novih muzeja. Vrijednost njihove arhitekture i njihov sadržaj velik su iskorak hrvatske muzejske ponude, u duhu suvremenih (općih) svjetskih tendencija.

Unatoč velikim štetama nastalim u vrijeme Domovinskog rata, iz ovog je vodiča razvidno da je hrvatska muzeologija i u takvim okolnostima uspjela kvantitativno i kvalitativno razviti svoju djelatnost. Stalni su muzejski postavi obogaćeni novim prezentacijskim oblicima, suvremenim i intrigantnim temama, modernim dizajnom, snažnom i raznovrsnom izdavačkom aktivnošću te primjenom novih informacijskih tehnologija. Nabrojene pojavnosti djelovanja muzejske struke povećale su atraktivnost muzejskih prezentacija, što je pridonijelo i većoj posjećenosti muzeja i muzejskih manifestacijama. Nije preuzetno reći da Hrvatska polako, ali vrlo temeljito izgrađuje svoj muzejski brand.

Vjerujemo da će komunikacija muzeja s publikom biti osnažena ovom publikacijom. Vodič će, nadamo se, postati nezaobilazna "alatka-pomagalo", pomoć u istraživanju kulturnog nasljeđa i suvremenoga hrvatskog stvaralaštva. Korisno će poslužiti pri određivanju itinerera školskih ekskurzija, u kvalitetnom provođenju slobodnog vremena mnogih obitelji, upućivat će na atraktivne točke kulturnog turizma, pomoći će brojnim turističkim agencijama...

Leksikografski pristup u Vodiču temelji se na podacima o muzejima i njihovim fondovima, te na obradi inventara pojedinačnih muzeja / zbirki, koje MDC prikuplja i ažurira svake godine.

Tako su izdvojene važne muzeološke cjeline, naglašena bitna razdoblja, povijesni konteksti, značajne ličnosti i događaji, umjetničke i stilske epohe, arheološke i etnografske cjeline...

Pri izradi ove publikacije zadaća MDC-a bila je iz mnoštva informacija i podataka koje godinama sustavno prikuplja (a koji su strukturirani prema stručnim pravilima i standardima baštinskih struka) izdvojiti i javnosti prezentirati one podatke za koje se očekuje da će biti zanimljivi širokom krugu korisnika, muzejskih posjetitelja i čitatelja.

I, naposljetku, Vodič posredno ili izravno afirmira individualni i kolektivni rad mnogih naraštaja muzealaca u Hrvatskoj.

Kolege i suradnici koji su sustavno i predano radili na ovome opsežnom i složenom projektu željeli bi da čitatelji / posjetitelji korištenjem Vodiča steknu nove spoznaje i prošire znanja, razmjerno njihovu trudu uloženom u nastanak ove publikacije.

 
Višnja Zgaga, glavna urednica

© Bilješke o knjigama izrađene su na osnovu informacija dobivenih od nakladnika i njihove dodatne uredničke obrade temeljem uvida u sadržaj knjige, te se kao takve ne smiju prenositi bez prethodnog dogovora s uredništvom portala.

– Od istog nakladnika –

Prethodna Slijedeća Vidi sve knjige

– Pretraži sve knjige –