Moderna vremena

Pogledaj... sve je puno knjiga.

Ilustracije: John Tenniel

ljevica ×

Kritika • 09.10.2022.

Pier Paolo Pasolini : Teorem

Kritičar klasne podjele koji kapitalizam promatra kao civilizacijsku dekadenciju, osobito kritičar krajnjeg konzumerizma kao njegove infantilne manifestacije, Pier Paolo Pasolini filmom te romanom 'Teorem' (1968.) redigira postojeću socijalnu hijerarhiju, primarno se koncentrirajući na sociopsihološku i filozofsku analizu buržoaske nuklearne obitelji.