Moderna vremena

Pogledaj... sve je puno knjiga.

Ilustracije: John Tenniel

Programi javnih potreba u kulturi ×

Vijest • 25.05.2018.

Ministarstvo kulture RH predlaže novi model dodjele namjenskih proračunskih sredstava za potporu izdavanju knjiga

Temeljem brojnih sastanaka s predstavnicima Zajednice nakladnika i knjižara (ali i drugih strukovnih udruga) u Ministarstvu kulture izradili su prijedlog novog modela potpore izdavanju knjiga.
Vijest • 16.05.2016.

Do 22. svibnja traje e-Savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi

Ministarstvo kulture otvorilo je 5. svibnja savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi.