Moderna vremena

Pogledaj... sve je puno knjiga.

Ilustracije: John Tenniel
Vijest • Piše: MV Info • 16.05.2016.

Do 22. svibnja traje e-Savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi

e-Savjetovanje

Ministarstvo kulture otvorilo je 5. svibnja savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi. Svoje komentare, primjedbe i prijedloge na cjelokupni tekst, kao i konkretne prijedloge na pojedine članke možete dostaviti do 22. svibnja 2016. putem sustava e-Savjetovanja.

Ministarstvo kulture navodi da je cilj i svrha ovog internetskog savjetovanja je prikupiti mišljenja zainteresirane javnosti o Nacrtu Pravilnika i poziva predstavnike zainteresirane stručne javnosti da dostave svoje načelne primjedbe i prijedloge na cjelokupni tekst, kao i konkretne prijedloge na pojedine članke predložene u Nacrtu Pravilnika, uz jasna obrazloženja i to putem obrasca sudjelovanja.


A evo i kako Ministarstvo kulture opisuje savjetovanje:

Važećim Pravilnikom o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (»Narodne novine«, br. 69/12, 44/13, 91/13 i 72/15) određuju se rokovi, kriteriji i postupak izbora kulturnih programa, te utvrđivanje programa javnih potreba u kulturi za koje se sredstva osiguravaju u državnom proračunu. Nacrt Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi usklađen je s dosadašnjim iskustvom provedbe postupka prijavljivanja, vrednovanja, utvrđivanja te sufinanciranja programa iz pojedinih područja kulture.

Nacrtom Pravilnika predlaže se urediti postupak izbora programa od interesa za Republiku Hrvatsku putem javnog poziva koji se objavljuje najkasnije do kraja mjeseca srpnja za sljedeću proračunsku godinu. Određuju se korisnici sredstava potpore za programe, način ispunjavanja i prilozi prijavnica te stručno vrednovanje podnesenih programa s pripadajućim kriterijima.

Utvrđivanje Programa javnih potreba u kulturi uređuje se na način da kulturna vijeća i povjerenstva nakon postupka vrednovanja dostavljaju ministru kulture prijedlog koji sadrži popis programa s iznosima financijske potpore. Ministar kulture razmatra prijedloge te o njima donosi odluku.Rok: 22. svibnja 2016.

– Povezani sadržaj –

– Pretraži sve članke –