Moderna vremena

Pogledaj... sve je puno knjiga.

Ilustracije: John Tenniel

Razno ×

Link • 19.03.2012.

Izdavačka akademija

Između ostalog, na webu se nalaze podrobni podaci o radionicama koje su se održavale u okviru edukacije polaznika Izdavačke akademije, kao i dnevničke bilješke sa teorijskih predavanja i praktičnih radionica (u rubrici 'blog').
Link • 07.11.2005.

Dolazi cirkus !

Dolazi cirkus !
Link • 22.08.2005.

Razno - test

Razno - test