Moderna vremena

Pogledaj... sve je puno knjiga.

Ilustracije: John Tenniel
Najava • Piše: I.P. - MV • 12.12.2016.

Interdisciplinarni simpozij: Posthumano stanje i perspektive umjetnosti: Životinja–Čovjek–Stroj
Održava se
15.-16.12.2016.

Časopis za teoriju, kulturu i vizualne umjetnosti Tvrđa, Centar za vizualne studije i Muzej suvremene umjetnosti iz Zagreba organiziraju interdisciplinarni simpozij "Posthumano stanje i perspektive umjetnosti: Životinja–Čovjek–Stroj" koji će se održati 15. i 16. prosinca 2016. u Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu (Avenija Dubrovnik 17, Dvorana Gorgona).
 
Časopis za teoriju, kulturu i vizualne umjetnosti Tvrđa zajedno s Centrom za vizualne studije iz Zagreba od 2007. godine kontinuirano organizira konferencije, simpozije, kolokvije o teorijskome razmatranju problema kulture i medija, vizualne kulture, vizualnih komunikacija, estetike i kritičke teorije kulture s nakanom da u našim okvirima potakne na suradnju širi krug istraživača složenih fenomena kulture i suvremene umjetnosti u digitalno doba.

Godine 2007. održana je međunarodna konferencija "Vizualna konstrukcija kulture" s glavnim govornikom prof. dr. Keithom Moxeyem sa sveučilište Columbia, SAD, a radovi s konferencije objavljeni su u zborniku u izdanju HDP-a i Izdanja Antibarbarus 2008. godine. 2012. godine održan je simpozij na temu "Medijska slika svijeta", potom iste godine kolokvij časopisa "Tvrđa – nadolazeće mišljenje: Heidegger i Deleuze". 2013. je tema bila "Suvremena umjetnost u doba spektakla", a u studenom iste godine održana je u Zagrebu međunarodna konferencija "Vizualni studiji kao akademska disciplina" s glavnim govornikom prof. dr. W.J.T. Mitchellom sa sveučilišta u Chicagu, najznačajnijim teoretičarem slikovnoga obrata. 2014. godine održan je simpozij na temu "Estetika i tehno–znanosti danas", a 2015. tema je bila "Biopolitika i transformacija kulture". Pristupi teorijskom razumijevanju raznolikih, ali bitno povezanih područja estetike, novih medija i suvremene umjetnosti obuhvaćeni su u rasponu od filozofijskih, semiotičkih i povijesno-umjetničkih do kulturologijskih, dramatologijskih i inih sfera što čine današnju kompleksnu situaciju odnosa teorije i svijeta u doba tehno-znanstvene konstrukcije.

Ove godine organiziran je interdisciplinarni simpozij s temom "Posthumano stanje i perspektive umjetnosti: Životinja–Čovjek–Stroj" na kojem će filozofi i teoretičari suvremene umjetnosti i novih medija analizirati kako se i na koji način u digitalno doba masovnih komunikacija uspostavlja odnos između tradicionalnih kategorija umjetnosti i različitih novonastalih znanosti i tehnologije (neuroznanosti, kognitivizam, kibernetika). Pritom je u prvome planu razmatranje najnovijih dostignuća iz paradigme posthumanizma/transhumanizma iz koje se odnos životinje, čovjeka i stroja razumije horizontalno, a to znači evolucijski i singularno.

Simpozij ima zadatak propitati nove teorijske putove u razumijevanju naše tehno-kulture s kojom se otvaraju mogućnosti konstrukcije novih svjetova imaginacije. Simpozij će pratiti multimedijalni umjetnički projekti velike retrospektivne izložbe Dalibora Martinisa u prostorima Muzeja suvremene umjetnosti.

Program:

Četvrtak, 15. 12. 2016.

9.20–9.30
Uvodna riječ

9.30–10.00
Žarko Paić: O tehnosferi: Stvaralačka evolucija i posthumano stanje

10.00–10.30
Katarina Peović Vuković: Ponavljanje i stroj

10.30–11.00
Rasprava

11.00–11.15
Pauza za kavu

11.15–11.45
Boris Gunjević: Transhumanost protiv terora sigurnosti

11.45–12.15
Tonči Valentić: Ekonomija vladanja – OIKOS Od teološke dogme do biopolitike

12.15–12.45
Rasprava

12.45–13.30
Predstavljanje knjige Borisa Gunjevića Svakodnevna alkemija (Sandorf, Zagreb, 2016.). Sudjeluju: Katarina Peović Vuković, Žarko Paić, Slavko Amulić i Boris Gunjević

13.30–15.00
Pauza za ručak

15.00–15.30
Sonja Briski Uzelac: Koncept post/transhumanizma, događaj singularnosti i paradigma metasistemske tranzicije

15.30–16.00
Marijan Krivak: Jezik – dispozitiv ili generička bit čovjeka?

16.00–16.30
Krešimir Purgar: Post-slikovno stanje: o statusu vizualnog u digitalno doba

16.30–17.00
Rasprava

Petak, 16. 12. 2016.

9.30–10.00
Suzana Marjanić: Steve Baker i njegova Postmoderna životinja

10.00–10.30
Marija Geiger Zeman, Mirela Holy i Zdenko Zeman: Povratak na “zeleno mjesto”: Moćne junakinje i (eko)feminističko sestrinstvo u post-apokaliptičkom svijetu

10.30–11.00
Rasprava

11.00–11.15
Pauza za kavu

11.15–11.45
Silva Kalčić: Tijelo umjetničkog djela

11.45–12.15
Dario Vuger: Slika-sunce moderne pasivnosti: ontologija spektakla i bauk kiberprostora

12.15–12.45
Rasprava

12.45–13.15
Petra Krpan: Performans i događaj mode: promjena strukture modnih revija nakon 1990-ih godina

13.15–13.45
Lidija Fištrek: Posthumani status tijela i izvedba: studija slučaja – projekt “Potpis”

13.45–14.15
Rasprava

14.15–14.30
Pauza za kavu

14.30–15.30
Okrugli stol: Data Recovery – Dalibor Martinis i pitanje o identitetu. Sudjeluju: Dalibor Martinis, Leila Topić, Žarko Paić, Krešimir Purgar i Silva Kalčić

– Povezani sadržaj –

Vijest • 06.09.2007.

Košćec : Houellebecq

– Pretraži sve članke –