Moderna vremena

Pogledaj... sve je puno knjiga.

Ilustracije: John Tenniel
Vijest • Piše: MV Info • 06.09.2007.

Košćec : Houellebecq

U biblioteci časopisa Tvrđa upravo je objavljena nova knjiga Marinka Košćeca «Michel H. - mirakul, mučenik, manipulator?». Riječ je o studiji djela francuskog romanopisca, pjesnika i esejista Michela Houellebecqa koje je privuklo iznimnu pozornost javnosti ali i izazvalo krajnje polariziranu recepciju. Ova studija teži doprinijeti prosudbi radi li se o uspješnoj manipulaciji širokom publikom ili trajnijoj umjetničkoj vrijednosti Houellebecqova opusa.

***

Riječ izdavača:

"Michel H. - mirakul, mučenik, manipulator?" - naslov je nove knjige Marinka Koščeca koja je objavljena u biblioteci časopisa Tvrđa (časopis za teoriju, kulturu i vizualne umjetnosti), a suizdavači su HDP i Izdanja Antibarbarus.

Djelo francuskog romanopisca, pjesnika i esejista Michela Houellebecqa privuklo je iznimnu pozornost ali i izazvalo krajnje polariziranu recepciju. Radikalnost stavova, ikonoklazam i mnogostruka provokativnost potaknuli su bezbroj polemičkih osvrta na ideološki problematična mjesta, kao i rasprava o sociološkim razlozima Houellebecqova planetarnog uspjeha.

Ova studija tekstu pristupa iznutra, kao književnoj činjenici, nastojeći utvrditi koja su njegova misaona ishodišta i pretenzije, koji ga supstrati i autorski postupci tvore, te po čemu je autentičan odnosno nesvodiv na zbir vanjskih čimbenika. Premda među ostalim razmatra i interakciju djela s društvenim okruženjem kao i intertekstualne veze, studija teži nadasve pozornost preusmjeriti s perifernih na imanentne aspekte teksta, odnosno doprinijeti prosudbi radi li se o uspješnoj manipulaciji širokom publikom ili trajnijoj umjetničkoj vrijednosti.

Djela nisu analizirana pojedinačno, već u ukupnosti Houellebecqova opusa, uključujući ne samo prozu i poeziju već i kritičke te polemičke tekstove.

U svojoj heterogenosti i samoproturječju, tekst je razmatran kao prostor prelamanja estetičkih, etičkih, socioloških, ideoloških, ontoloških i epistemoloških preokupacija, kao raskrižje fikcije i zbilje, intimnog i općeljudskog, autobiografskog i historiografskog, pod-teksta i konteksta. Tražeći niti poveznice, osobne opsesije, psihološke i političke motive, autorske strategije, studija nastoji utvrditi distinktivna obilježja teksta: na koji specifičan način autor prerađuje građu prikupljenu iz osobnog i kolektivnog iskustva, te s kojim učinkom na čitatelja. Takvim ciljevima teži alterniranjem detaljističkog i panoramskog pogleda, promišljanjem autorova svjetonazora i književnih ciljeva, te analizom njihova odražavanja u pojedinim postupcima i misaonim sklopovima.

Glavni urednik: Žarko Paić

– Povezani sadržaj –

– Pretraži sve članke –