Prilagodbe

Moderna vremena

Pogledaj... sve je puno knjiga.

Ilustracije: John Tenniel
Vijest • Piše: I.P. - MV • 17.04.2021.

Natječaj za prikupljanje literarnih radova za Međunarodni literarni natječaj za mlade GOI 2021. u Japanu

Hrvatski školski muzej prikuplja literarne radove za potrebe slanja na Međunarodni literarni natječaj za mlade GOI 2021. godine u Japanu te poziva škole i druge odgojno-obrazovne ustanove na suradnju. Natječaj organiziraju GOI mirovna zaklada iz Japana i UNESCO, a namijenjen je:

a) djeci do 14 godina 
b) mladima od 15 do 25 godina starosti (do 15.6.2021.). 

Literarni radovi trebaju imati 700 riječi ili manje i moraju biti pisani engleskim, njemačkim, francuskim ili španjolskim jezikom. Isto tako, mogu imati 1600 znakova ili manje ako su napisani japanskim jezikom.

Theme: “What is Life?”
What does life mean to you? Have you had an experience that made you think about the meaning of life? What kinds of things can you do to cherish and invigorate your own life and all life on earth?

Tema natječaja: "Što je život?"
Što ti život znači? Jeste li imali iskustvo koje vas je natjeralo da razmišljate o smislu života? Kakve stvari možete učiniti kako biste njegovali i osnažili vlastiti život i sav život na zemlji?

Rok za predaju radova je 10. lipanj 2021. godine.

Radove možete poslati putem elektronske pošte na adresu Muzeja. Radovi moraju biti u tekst ili MSWord formatu, s naslovnom stranicom i esejom kao jednim dokumentom. Radovi moraju biti originalni i neobjavljivani te napisani od strane jedne osobe.

Za svaki rad treba na naslovnoj strani rada obavezno navesti: 
1) dobnu kategoriju (djeca ili mladi), 2) naslov rada, 3) ime i prezime autora, 4) adresu, 5) broj telefona,  6) e-mail adresu, 7) državljanstvo, 8) dob autora (datum i godinu rođenja), 9) spol autora, 10) naziv i adresu ustanove (škole i dr.), 11) broj riječi u literarnom radu, 12) ime i prezime učitelja (voditelja i dr.).

Radove treba poslati na e-mail adresu: idumbovic@hsmuzej.hr

– Povezani sadržaj –

– Pretraži sve članke –