Moderna vremena

Pogledaj... sve je puno knjiga.

Ilustracije: John Tenniel
Vijest • Piše: MV Info • 15.11.2012.

Osnivanje službenog tijela Republike Hrvatske sa zadaćom poticanja čitanja

Adresirano na:

- Ured Predsjednika Republike Hrvatske
- Vlada Republike Hrvatske
- Ministarstvo kulture Republike Hrvatske
- Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske

 

Predmet: osnivanje službenog tijela Republike Hrvatske sa zadaćom poticanja čitanja

 
Slijedom zaključaka sudionika konferencije "Poticanje čitanja: njemačka iskustva i hrvatske perspektive" koju je 25./26. listopada 2012. organizirao Goethe-Institut Kroatien, a na kojoj je 70-ak predstavnika knjižnica, akademskih institucija, nakladnika i strukovnih udruga istaknulo kontinuirano slabljenje interesa za čitanje,

slijedom znanstvenih spoznaja o čitanju kao temeljnoj kompetenciji nužnoj za korištenje tiskanih i digitalnih medija i općeprihvaćenog načela da je pismenost temeljno ljudsko pravo,

slijedom spoznaja stečenih ponajprije kroz PISA projekt, ali i kroz longitudinalna istraživanja provedena u nekim europskim državama, koja ukazuju na izravnu korelaciju razvijene vještine čitanja i općeg profesionalnog uspjeha pojedinca,

slijedom postavki brojnih strateških dokumenata Republike Hrvatske, Europske unije i međunarodnih organizacija (Hrvatski i Europski kvalifikacijski okvir, Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje, Europe 2020. A strategy for smart, sustainable and inclusive growth, UNESCO Convention on cultural diversity, A Digital Agenda for Europe, EU Memorandum o cjeloživotnom učenju itd.) u kojima su promicanje pismenosti općenito, cjeloživotno učenje, poticanje kulturne raznolikosti, osiguranje pristupa kulturnim dobrima i sl. istaknuti kao prioriteti,

slijedom primjera dobre prakse iz razvijenih zemalja Europske unije koje su uočile istovjetne probleme slabljenja čitateljskih kompetencija i zanimanja za čitanje te razvile učinkovite i koordinirane nacionalne strategije poticanja čitanja te

slijedom spoznaja o brojnim kvalitetnim projektima poticanja i promicanja kulture čitanja koji se u Republici Hrvatskoj provode gotovo isključivo u knjižnicama kao rezultat entuzijazma pojedinaca, institucija i udruga bez jedinstvene nacionalne strategije (s iznimkom školskih knjižnica), bez adekvatne institucionalne državne potpore, bez adekvatnih financijskih sredstava i na lokalnoj razini,

zahtijevamo od mjerodavnih institucija osnivanje službenog krovnog međusektorskog tijela Republike Hrvatske s primarnim zadaćama a) izrade nacionalne strategije za promicanje kulture čitanja općenito i poticanje navika čitanja među građanima svih dobi, b) objedinjavanja, koordiniranja, evaluacije i osiguranja kontinuiteta postojećih kvalitetnih projekata, c) poticanja i objedinjavanja rezultata znanstvenih istraživanja radi trajnog praćenja razvoja čitanja i čitatelja u Republici Hrvatskoj i d) trajne skrbi o kulturi čitanja u smislu redovite analize promjena društvenog konteksta čitanja, dosljedne izrade novih nacionalnih projekata te osiguranja, koordinacije i evaluacije njihove provedbe.

 
Potpisnici - inicijatori (u ime svojih knjižnica, akademskih institucija, nakladnika i strukovnih udruga):

Dunja Seiter Šverko, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Drahomira Gavranović, Hrvatsko čitateljsko društvo
prof. dr. sc. Zoran Velagić, Odsjek za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Osijeku
prof. dr. sc. Ivanka Stričević, Odjel za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru
doc. dr. sc. Ana Barbarić, Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu
Nenad Bartolčić, Udruga "Knjižni blok - Inicijativa za knjigu"
Ana Krželj, Agencija za o"goj i obrazovanje
Ranka Javor, Hrvatski centar za dječju knjigu
Davorka Semenić Premec, Knjižnice grada Zagreba
Kristina Čunović, Gradska knjižnica I. G. Kovačić Karlovac
Ivana Faletar, Centar za ljudska prava i Ured pučkog pravobranitelja
Verena Tibljaš, Gradska knjižnica Rijeka


VAŽNA NAPOMENA:

- svi koji žele dati svoju podršku ovoj inicijativi, bilo kao pojedinci ili kao predstavnici institucija, udruga... mogu to učiniti putem weba na ovom linku.

– Povezani sadržaj –

– Pretraži sve članke –