Moderna vremena

Pogledaj... sve je puno knjiga.

Ilustracije: John Tenniel
Vijest • Piše: S.V. - MV • 26.08.2014.

Perspektive suvremene komparatistike : Sociologija književnosti
Održava se
28.09.2014.

Klub studenata komparativne književnosti "K." poziva na regionalnu studentsku konferenciju "Perspektive suvremene komparatistike: Sociologija književnosti"  koja će se održati od 28. studenog do 1. prosinca na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.


Na dosadašnjim konferencijama u Zagrebu i Beogradu započeli su regionalno umrežavanje, uspostavili platformu za suradnju i pobliže sagledali specifične nacionalne pristupe izučavanju književnosti.  Kao zaključak se nametnula ideja regije kao jedinstvenog kulturnog prostora koji traži propitivanje dosad prevladavajućeg nekritičkog uvoza i primjene zapadnoeuropskih i angloameričkih metodoloških pristupa i teorijskih okvira.

No, kako bi regionalno zamišljena platforma za izučavanje književnosti uopće mogla funkcionirati, nužno da je prije svega  izbjeći opasnost nepromišljenog poimanja regije kao monolitnog kulturnog prostora te u obzir uzeti u njoj prisutne asimetrične odnose i nerijetko jednosmjerna kretanja kulturnog kapitala. Sukladno tomu, kao širi metodološki okvir ove konferencije odredili su sociološki pristup izučavanju književnosti.


Izlagači/ice trebaju prijaviti sažetke radova koji se bave sljedećim  tematskim spektrima:

1) Struktura akademskog podučavanja književnosti

Budući da struktura studija književnosti definira  sklop znanja jednog stručnjaka/inje i čini u najmanju ruku polazišnu točku daljnjeg proučavanja književnosti, nužno je promisliti proizvodnju znanja u određenom institucionalnom kontekstu te razlike između pojedinih nacionalnih studijskih programa. Uz to bi se izlagačice/i trebale kritički osvrnuti na (ne)zastupljenost pojedinih pristupa  izučavanju književnosti, kao i na kriterije njihovog izbora.

2) Nacionalno proučavanje u regionalnom kontekstu

Regionalna je cirkulacija znanja, osim institucionalnim okvirima pojedinih nacionalnih komparatistika, određena jezičnim i kulturnim specifičnostima. S obzirom na strukturalno jači položaj određenih jezika unutar regije (BHS jezici),  kretanja teorijskog diskursa, kao  i tokovi književnih oblika i tema, ne odvijaju se jednako u svim smjerovima. Radovi ovog spektra bavili bi se detekcijom mehanizama koji usmjeravaju književnu i/ili znanstvenu razmjenu i utjecaje, kao i konkretnim fenomenima koji  s obzirom na takve odnose moći (ne) uspijevaju zauzeti pozicije unutar regionalnog kulturnog polja.


Službeni jezici konferencije su bosanski, hrvatski, makedonski, slovenski i srpski jezik, a rok za prijavu za sudjelovanje na konferenciji je 1. listopada, dok je rok za slanje sažetaka izlaganja 15. listopada. Oni čiji su radovi uvršteni u službeni program konferencije o tome će biti obaviješteni tjedan dana nakon isteka roka za prijavu, dok će gotove radove biti dužni dostaviti do 15. studenog.

Obrasci za prijavu, kao i dodatne informacije, dostupni su na http://kskk.ffzg.hr/?cat=6, a ispunjene prijavnice potrebno je poslati na sociologijaknjizevnosti2014@gmail.com.

– Povezani sadržaj –

– Pretraži sve članke –