Moderna vremena

Pogledaj... sve je puno knjiga.

Ilustracije: John Tenniel
Najava • Piše: I.P. - MV • 01.06.2009.

Promocija knjige 'Cultural Tourism Goes Virtual'
Održava se
03.06.2009.

U srijedu, 3. lipnja 2009., u 12 sati, u zagrebačkom Muzeju Mimara (Rooseveltov trg 5) održat će se promocija knjige "Cultural Tourism Goes Virtual: Audience Development in Southeast European Countries".

U promociji knjige sudjeluju:

dr. sc. Nada Zgrabljić Rotar, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zadru   
dr. sc. Biserka Cvjetičanin, Culturelink, Institut za međunarodne odnose, Zagreb
dr. sc. Daniela Angelina Jelinčić, Culturelink, Institut za međunarodne odnose, Zagreb

Knjiga 'Cultural Tourism Goes Virtual: Audience Development in Southeast European Countries' rezultat je suradnje istraživača na projektu 'Kulturna raznolikost, interkulturna komunikacija i digitalna kultura' i suradnika u svjetskoj mreži Culturelink iz Hrvatske, Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Crne Gore, Makedonije, Rumunjske, Slovenije i Srbije o utjecaju virtualne kulture na kulturni turizam.

Knjiga se bavi jednom od važnih i nedovoljno istraženih tema našega vremena - ulogom virtualne kulture u suvremenom društvu te mogućnostima njene primjene u kulturno-turističkom poslovanju. Uspješnost web stranice neke kulturne ustanove u smislu privlačenja turista može se mjeriti putem on-line poslovanja (prodaje) koju ista nudi. Osnova knjige je istraživanje na tu temu provedeno u prethodno navedenim zemljama.

Uvodni dio knjige pruža informacije o cilju, zadacima i metodologiji istraživanja koja je svim zemljama zajednička. Osim toga, uvodni dio donosi i opće podatke o e-poslovanju u Europskoj uniji te objašnjava osnovnu terminologiju korištenu u istraživanju. Jezgra istraživanja predstavljena je po zemljama, a finalni tekst donosi komparativnu analizu zemalja, usporedbu s e-poslovanjem u zemljama EU, odnosno SAD-a te smjernice mogućeg razvoja virtualne kulturno-turističke politike.

Ovo je prvo ovakvo istraživanje u području kulturnog turizma u jugoistočnoj Europi, što bi trebalo stimulirati kulturne organizacije na unapređivanje svoje dosadašnje poslovne prakse. Na taj bi se način povećala dobit od kulturnog turizma kao i percepcija virtualne kulture u javnim politikama. 

– Povezani sadržaj –

– Pretraži sve članke –