Moderna vremena

Pogledaj... sve je puno knjiga.

Ilustracije: John Tenniel
Najava • Piše: I.P. - MV • 21.11.2014.

Susjedstvo riječi : Zagrebačko-tršćanski razgovori
Održava se
24.11.2014.

Hrvatski PEN centar organizira regionalni susret SUSJEDSTVO RIJEČI koji će se održati u ponedjeljak, 24. studenoga u 16 sati, u Knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića u Zagrebu (Preradovićeva 5).

Ovogodišnja tema su ZAGREBAČKO TRŠĆANSKI RAZGOVORI a sudionici su ugledni tršćanski autori: Antonio Della Rocca, Marko Kravos, Betina Lilian Prenz, Juan Octavio Prenz, Melita Richter i Marina Torossi Tevini, te Iva Grgić Maroević, Tonko Maroević i Sanja Roić. 

Antonio Della Rocca rođen je u Trstu 1943., porijeklom s juga i sjevera Italije, pravi srednjoeuropski intelektualac. Poput Itala Sveva radio je u osiguravajućim društvima, poliglot, proputovao dobar dio svijeta. Počeo objavljivati tek 1999., dobitnik brojnih nagrada. Piše poeziju, romane i pripovijetke, nedavno mu je objavljena zbirka "Ho sognato una vita come Franz Kafka" (Sanjao sam život kao Franz Kafka). Predsjednik je Tršćanskog PEN kluba.
 
Betina Lilian Prenz rođena je 1968. u La Plati (Argentina), od 1979. živi u Trstu gdje je diplomirala filozofiju. Predavala je na više  talijanskih sveučilišta. Prozna autorica i prevoditeljica sa španjolskog, dobila je više nagrada za svoj rad.
 
Juan Octavio Prenz rođen je La Plati (Argentina). Predavao je hispanistiku na Sveučilištima u La Plati, Beogradu i Buenos Airesu. Zbog političkih razloga morao je napustiti Argentinu. Od 1979. živi u Trstu gdje je predavao hispanistiku na Sveučilištu do umirovljenja. Piše prozu, eseje, poeziju, prevodi. Objavio "Cuentas claras" (1979), "Apuntes de historia" (1986), "Cortar por lo sano" (1987), "Hombre lobo" (1998), “Il signor Kreck” (2014) . Godine 1992. njegova zbirka  "La Santa Pinta de la Niña Maria" dobila je međunarodnu nagradu "Casa de las Américas".
 
Marko Kravos rođen je na jugu Italije, u Irpiniji 1943. godine, gdje je njegova obitelj tršćanskih Slovenaca bila konfinirana za vrijeme fašističkog režima u Italiji. Diplomirao je slavistiku na Sveučilištu u Ljubljani, predavao slovensku književnost na Sveučilištu u Trstu.
Plodan i nagrađivan pjesnik, bio je predsjednik slovrenskog PEN kluba 1996.
 
Melita Richter rođena je u Zagrebu 1947., diplomirala je sociologiju i talijanistiku na Zagrebačkom sveučilištu, živi u Trstu od 1979. godine. Autorica eseja,  socioloških studija i pjesnikinja, jedna je od osnivačica Međunarodne ženske kuće u Trstu koja promovira trasgraničnu suradnju, članica udruge Žene Europe i sudjeluje u radu grupe La compagnia delle poete koja okuplja pjesnikinje strankinje koje žive i rade u Italiji.
 
Marina Torossi Tevini rođena je u Trstu. Pjesnikinja (zbirke poezije npr.: Donne senza volto 1991., L'unicorno 1997.), prozaistica (roman Il cielo sulla Provenza 2004.; putopis Viaggi a due nell' Europa di questi anni2008.; priče Le parole blu 2010. i L'Occidente e parole2012.) i članica tršćanskog PEN centra, dobitnica je više prestižnih književnih nagrada i suradnica talijanskih i internacionalnih časopisa poput Stilos, Zeta news i Arte&Cultura.

– Komentari –

– Povezani sadržaj –

– Pretraži sve članke –