Moderna vremena

Pogledaj... sve je puno knjiga.

Ilustracije: John Tenniel
Vijest • Piše: MV Info • 12.08.2011.

V.B.Z. deseti put raspisuje natječaj za najbolji neobjavljeni roman godine

Izdavačka kuća V.B.Z.  deseti put za redom raspisuje javni natječaj za književnu nagradu za najbolji neobjavljeni roman godine.
Najboljem romanu koji u rukopisu pristigne na natječaj bit će dodijeljena V.B.Z. književna nagrada za najbolji neobjavljeni roman godine, a autoru uručena novčana nagrada u bruto iznosu od 100.000,00 kuna.

Rok za slanje rukopisa na natječaj  je  do 1.rujna 2011. godine, a rukopisi se predaju pod šifrom.

Dobitnici nagrade V.B.Z.-a za najbolji neobjavljeni roman godine u razdoblju od 2002. - 2010. godine bili su Josip Mlakić za roman "Živi i mrtvi", Marinko Koščec za roman "Wonderland" i Jelena Marković za roman "Escajg za teletinu", Davor Špišić za "Koljivo", Nura Bazdulj Hubijar za "Kad je bio juli", Hrvoje Šalković za "Pravi se da ovo nisi vidio", Svjetlana Gjoni za "Nula nemo", Predrag Crnković za "Beograd za pokojnike",  Dragan Pavelić za "Proljeće u Karolinentalu" i Aleksandar Novaković za roman "Vođa".


**

Integralni tekst Natječaja za V.B.Z. književnu nagradu za najbolji neobjavljeni roman godine:


1.    Nakladnička kuća V.B.Z. dodjeljuje književnu nagradu za najbolji novi, originalni i neobjavljeni roman na hrvatskom jeziku i drugim štokavskim jezicima, te čakavskom i kajkavskom književnom jeziku. Nagrada se dodjeljuje jednom godišnje.

2.    Natječaj je javan, a rukopisi se predaju pod šifrom. Molimo autore da na rukopis romana napišu šifru, a uz rukopis prilože zapečaćenu omotnicu u kojoj se nalaze šifra, ime i prezime autora, telefon, adresa i e-mail adresa (ako je imaju).

3.    Najboljem romanu bit će dodijeljena novčana nagrada u bruto iznosu od 100.000,00 kn (stotinu tisuća kuna).

4.    Svaki sudionik natječaja smije poslati samo jedan roman. Sudjelovanjem na ovom natječaju sudionici se obavezuju da njihov roman nije ranije objavljen i nije prijavljen niti na jedan drugi natječaj za neobjavljeni roman. Rukopis predan na natječaj, kao niti jedan dio predanog rukopisa, ne smije biti objavljen prije ili za vrijeme natječaja u bilo kojem obliku odnosno na bilo kojem mediju. Nakon što predaju rukopise, sudionici se također obavezuju da za vrijeme trajanja natječaja neće niti s jednom drugom nakladničkom kućom sklopiti ugovor o objavljivanju toga romana.

Nagrađeni autor se obavezuje ustupiti sva autorska prava, a posebno za izdavanje romana, nakladničkoj kući V.B.Z. na trajno korištenje bez daljnje naknade, kao i pravo prevođenja na strane jezike u Republici Hrvatskoj i inozemstvu. Ustupanje prava  se odnosi na tiskanu i elektronsku verziju knjige.

5.     Prema preporuci žirija, V.B.Z. može tiskati još nekoliko rukopisa prispjelih na natječaj. Nakon završetka natječaja, nakladnička kuća V.B.Z. će po¬nuditi ugovor autorima čija je djela preporučio žiri. Ukoliko članovi žirija ustanove da niti jedan od prispjelih rukopisa ne zadovoljava literarne krite¬rije, V.B.Z. ne mora dodijeliti nagradu, niti objaviti knjige.

6.    Rukopisi moraju biti napisani na računalu, s dvostrukim proredom, na bijelom papiru formata A4. Uz rukopis obavezno je priložiti i elektronički zapis istoga (na DVD-u ili CD-u). Rukopisi poslani na natječaj ne vraćaju se. Rukopisi moraju biti dostavljeni u pet primjeraka na adresu: V.B.Z. d.o.o., Velikopoljska 12, 10010 Zagreb, s naznakom "za nagradu V.B.Z.-a".

Rok za prijavu: do 1. rujna 2011.

7.    Rezultati natječaja bit će objavljeni na tiskovnoj konferenciji, a nagrade uručene javno na posebnoj svečanosti.

– Povezani sadržaj –

– Pretraži sve članke –