Prilagodbe

Moderna vremena

Pogledaj... sve je puno knjiga.

Ilustracije: John Tenniel
Nenad Bartolčić Simona Goldstein Sanja Goldstein

Knjiga u fokusu : Potpora kreativnoj industriji - stručna analiza i preporuke za uređenje tržišta knjiga i širenje kulture čitanja u RH

  • Nakladnik: Knjižni blok - Inicijativa za knjigu
  • 02/2013.
  • 122 str., meki uvez
  • ISBN 9789535751403
  • Moderna vremena više se ne bave prodajom knjiga, potražite ih u knjižarama, antikvarijatima ili u knjižnicama.

Publikacija "Knjiga u fokusu" nastala je u sklopu projekta Potpora kreativnoj industriji - stručna analiza i preporuke za uređenje tržišta knjiga i širenje kulture čitanja u RH (Support to Creative Industries in Croatia - Expert Analysis and Recommendations for Book Market Regulation and Protection of Reading Culture) čije je provođenje uz vlastitu financijsku kontribuciju Knjižnog bloka svojom potporom omogućio i UNESCO International Fund for Cultural Diversity.

Knjiga donosi procjene postojećeg stanja u nakladništvu i knjižarstvu s ekonomskog, pravnog i socijalnog aspekta, te pruža pregled situacije u branši; identificira specifične prepreke i mogućnosti nakladništva i knjižarstva kao kreativne industrije; donosi preporuke za tijela državne i lokalne vlasti, kao i za sve dionike tzv. lanca knjige, u svrhu pokretanja novih projekata, iniciranja institucionalnih promjena, pokretanja afirmativnih akcija, te zakonskih promjena u cilju opstanka i daljnjeg razvoja nakladništva i knjižarstva u RH.

Simona Goldstein rođena je 1971. u Zagrebu, gdje je završila Centar za kulturu i umjetnost te diplomirala na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer anglistika i povijest umjetnosti. Magistrirala je na Poslijediplomskom studiju Poduzetništvo Ekonomskog fakulteta Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku.

Od početka fakulteta nadalje bavila se prevodilačkim i koordinatorskim poslovima za strane organizacije. Od 1997. do 2006. radila je u Institutu Otvoreno društvo – Hrvatska. Godine 2006. suosnovala je IDEMO- Institut za demokraciju, udrugu koja provodi društveno korisne projekte, uključivši istraživanja, policy projekte, edukativne i druge aktivnosti. Godine 2007. preuzela je vođenje izdavačke kuće Izdanja Antibarbarus, nakon smrti oca koji je tvrtku osnovao i profilirao u vrlo specifičnoj niši akademskog izdavaštva. Proširila je djelatnost na savjetovanje, treninge i edukacije te projektni menadžment.

Godine 2011., s još pet poduzeća, četiri renomirane hrvatske nakladničke kuće i jednom portalom, suosnovala je Knjižni blok – Inicijativu za knjigu, udrugu kojoj je glavni cilj utjecati na razvoj nakladništva kao kreativne i kulturne industrije u RH, na uređenje tržišta knjiga i kulturu čitanja, a kroz javno zagovaranje, lobiranje i izradu preporuka za promjene i međusektorsku suradnju. Aktivna je članica je Grupacije nakladnika za znanstvenu i stručnu knjigu Zajednice nakladnika i knjižara (HKG).

Područja od interesa: razvoj kreativnih industrija; javna politike općenito, politika knjige, poduzetništvo u kreativnim i kulturnim industrijama, međusektorska suradnja; poslovno savjetovanje.

© Bilješke o knjigama izrađene su na osnovu informacija dobivenih od nakladnika i njihove dodatne uredničke obrade temeljem uvida u sadržaj knjige, te se kao takve ne smiju prenositi bez prethodnog dogovora s uredništvom portala.

– Knjiga u fokusu –

– Od istog nakladnika –

Prethodna Slijedeća Vidi sve knjige

– Od istog autora –

Prethodna Slijedeća Vidi sve knjige

– Pretraži sve knjige –