Moderna vremena

Pogledaj... sve je puno knjiga.

Ilustracije: John Tenniel
Vijest • Piše: S.V. - MV • 18.08.2014.

43. hrvatski seminar za strane slaviste Zagrebačke slavističke škole
Održava se
18.08.2014.

U ponedjeljak, 18. kolovoza, u Dubrovniku počinje dvotjedni 43. hrvatski seminar za strane slaviste Zagrebačke slavističke škole. U radu seminara sudjelovat će inozemni studenti slavistike i kroatistike, sveučilišni nastavnici kojima je hrvatski jezik i književnost primarni znanstveni interes.

Na ovogodišnjem hrvatskom seminaru za strane slaviste sudjelovat će 55 polaznika koji dolaze iz 24 države, a među njima su i polaznici iz Kine, Kanade, Egipta i Irske.
U nastavnom dijelu programa polaznici će u devet različitih lektorata usavršavati svoje znanje hrvatskoga jezika, obrađivati lingvističke, književne i komparatističke teme te pojedina područja hrvatske povijesti. Studenti će također slušati tematski ciklus predavanja posvećen jezičnim, književnim i kulturnim politikama u Hrvatskoj. Predavači na seminaru bit će naši ugledni profesori, među ostalima: Andrea Zlatar Violić, Tatjana Jukić, Nikica Gilić, Leonida Kovač, Krešimir Bagić, Krešimir Mićanović, Ivo Pranjković i Marko Samardžija. U kulturološkom bloku zbivanja bit će prikazan ciklus hrvatskoga dokumentarnog filma povezan s temom seminara i organiziran posjet dubrovačkim znamenitostima. Posebni je gost seminara dramaturg i aktivist Mario Kovač koji će sudjelovati na tribini o hrvatskom političkom performansu. Na seminaru će se održati i okrugli stol o obrazovnim politikama, predstavit će se zbornik znanstvenih radova "Prostor i izmještenje u hrvatskoj književnosti i kulturi" urednice Lane Molvarec te će se u okviru filmske radionice snimati kratak film o svim događanjima. Tijek 43. seminara može se pratiti na internetskim stranicama www.hrvatskiplus.org.
Zagrebačka slavistička škola djeluje u okviru Odsjeka za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu, a organizaciju ovogodišnjega 43. seminara poduprli su Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Ministarstvo kulture, Grad Zagreb, Grad Dubrovnik, Dubrovačko-neretvanska županija, HAZU i CROZ.

– Povezani sadržaj –

– Pretraži sve članke –