Moderna vremena

Pogledaj... sve je puno knjiga.

Ilustracije: John Tenniel
Vijest • Piše: MV Info • 13.03.2017.

Pokrenuta crowdfunding kampanja za održavanje 5. Festivala alternative i ljevice Šibenik (FALIŠ)

Festival alternative i ljevice Šibenik (FALIŠ)

Nakon četiri godine postojanja Festivala alternative i ljevice Šibenik (FALIŠ), Ministarstvo kulture Republike Hrvatske znatno je smanjilo financijsku potporu festivalu, čime je ugroženo održavanje petog FALIŠ-a, čija je ovogodišnja središnja tema "100 godina Oktobarske revolucije", a podtema "500 godina reformacije Crkve".

Organizatori su umanjenu potporu Ministarstva odlučili odbiti, smatrajući da se temelji isključivo na ideološkom protivljenju idejama FALIŠ-a te da za cilj ima postupno rušenje kvalitete programa i minoriziranje do ukinuća Festivala.


Stoga smatraju da jedini način da FALIŠ nastavi postojati jest "zamoliti donacije prijatelja, istomišljenika i svih koji vjeruju da alternativa predatorskom kapitalizmu postoji te da je bolji svijet ipak moguć, ma koliko mu se protivio establišment podržan krupnim kapitalom." U to ju svrhu pokrenuta crowdfunding kampanja za održavanje 5. FALIŠ-a.

Cilj kampanje je prikupiti 15.000 američkih dolara ili dvije trećine sredstava neophodnih za održavanje festivala na dosadašnjoj programskoj i produkcijskoj razini. Ovisno o mogućnostima podržavateljica i podržavatelja moguće je donirati 10 dolara (za što ćete biti nagrađeni priznanjem „Fala“) pa do 1000 dolara (što vam donosi četverodnevni smještaj u Šibeniku za vrijeme FALIŠ-a).
 

Link na crowdfunding kampanju FALIŠ-a!

– Komentari –

– Povezani sadržaj –

– Pretraži sve članke –