Moderna vremena

Pogledaj... sve je puno knjiga.

Ilustracije: John Tenniel
Vijest • Piše: I.P. - MV • 30.04.2021.

Raspisan natječaj za dodjelu Književne nagrade Drago Gervais 2021.

Raspisan je novi natječaj za dodjelu Književne nagrade Drago Gervais za 2021. godinu. Nagradu dodjeljuje Grad Rijeka za iznimna postignuća na području književnog stvaralaštva.

Nagrada se dodjeljuje autoru književnog djela u dvije kategorije:

1. za najbolje neobjavljeno književno djelo (roman, zbirka pjesama, zbirka novela, drama i drugo)

2. za najbolje objavljeno književno djelo na nekom od idioma čakavskog narječja hrvatskog jezika.

Nagrada se, u obje kategorije, sastoji od novčane nagrade (u svakoj kategoriji 20.000 kn neto) i posebnog priznanja.

U kategoriji neobjavljenog književnog djela, pored novčane nagrade i posebnog priznanja, autoru pripada pravo na objavljivanje književnog djela na teret proračunskih sredstava Grada Rijeke. Prava autora u vezi s objavljivanjem nagrađenog književnog djela regulirat će se posebnim ugovorom s Gradskom knjižnicom Rijeka.

Ako je nagrađeno književno djelo rad više autora, svakom nagrađenom autoru dodjeljuje se posebno priznanje, a iznos novčane nagrade dijeli se na jednake dijelove.

Književna nagrada Drago Gervais za neobjavljeno književno djelo

Za Nagradu u ovoj kategoriji predaju se anonimni rukopisi.

Rukopis treba biti napisan na računalu. Veličina fonta 12, Times New Roman s dvostrukim proredom.

Rukopise valja dostaviti u PDF datoteci na USB-prijenosnoj memoriji. Naziv datoteke mora sadržavati naslov djela i šifru autora. Uz USB valja priložiti zapečaćenu omotnicu na kojoj je napisana šifra autora. Na papiru, u omotnici treba napisati ime i prezime autora, šifru autora, adresu, broj telefona i e-mail adresu.

Dopušteno je poslati samo jedan književni rukopis.

Rukopis ili dijelovi rukopisa predani na javni natječaj ne smiju biti objavljeni prije ili za vrijeme javnog  natječaja, u bilo kojem obliku.

Za Nagradu u ovoj kategoriji mogu se natjecati državljani Republike Hrvatske.

Književna nagrada Drago Gervais za objavljeno djelo na nekom od idioma čakavskog narječja hrvatskog jezika

Za Nagradu u ovoj kategoriji dostavljaju se knjige koje su objavljene u razdoblju od 1. siječnja 2019. do 31. prosinca 2020. godine.

U ovoj kategoriji prijedlog za Nagradu mogu dostaviti autori, izdavači, nakladnici, članovi Prosudbenog povjerenstva Nagrade i sve fizičke i pravne osobe.

Uz prijedlog, predlagatelj dostavlja Odboru  i primjerak knjige.

Pisani prijedlog mora sadržavati:

Za Nagradu u ovoj kategoriji mogu se natjecati i autori koji nisu državljani Republike Hrvatske.

Radi stručnog vrednovanja književnih djela prijavljenih na javni natječaj, Odbor Nagrade imenuje Prosudbeno povjerenstvo Nagrade. Nakon izvršenog stručnog vrednovanja književnog djela, Prosudbeno povjerenstvo i Odbor zajednički utvrđuju konačan prijedlog za dodjelu Nagrade te ga dostavljaju Gradonačelniku Grada Rijeke. Na temelju prijedloga Gradonačelnik Grada Rijeke donosi odluku o dodjeli Nagrade.

Rukopisi i knjige dostavljaju se na adresu:

Odbor Književne nagrade Drago Gervais
c/o Gradska knjižnica Rijeka
M. Gupca 23
51000 Rijeka 
Rok za predaju radova je 31. svibanj 2021.

Rezultati natječaja bit će objavljeni do 30. rujna 2021. na web-stranici Grada Rijeke.

– Povezani sadržaj –

Kritika • 27.02.2023.

Dora Šustić : Psi

– Pretraži sve članke –