Moderna vremena

Pogledaj... sve je puno knjiga.

Ilustracije: John Tenniel
Vijest • Piše: MV Info • 09.07.2007.

Raspisan natječaj za Književnu nagradu 'Drago Gervais'

Odbor Književne nagrade 'Drago Gervais' raspisuje javni natječaj za dodjelu Književne nagrade 'Drago Gervais' koja se dodjeljuje u dvije kategorije: za najbolje neobjavljeno književno djelo (roman, zbirka pjesama, zbirka novela, drama i drugo) i za najbolje objavljeno književno djelo na nekom od idioma čakavskog narječja hrvatskog jezika. Nagrada se sastoji od novčane nagrade (u svakoj kategoriji 20.000 kn neto) i posebnog priznanja, a rok za predaju radova je 18. kolovoz 2007.

TEKST NATJEČAJA:

Na temelju članka 9. stavka 1. Odluke o književnoj nagradi 'Drago Gervais' ("Službene novine" Primorsko-goranske županije br. 22/07) Odbor Književne nagrade 'Drago Gervais' raspisuje

Javni natječaj za dodjelu Književne nagrade 'Drago Gervais'

Grad Rijeka dodjeljuje književnu nagradu 'Drago Gervais' za iznimna postignuća na području književnog stvaralaštva.

Nagrada se dodjeljuje u dvije kategorije:

1. za najbolje neobjavljeno književno djelo (roman, zbirka pjesama, zbirka novela, drama i drugo)
2. za najbolje objavljeno književno djelo na nekom od idioma čakavskog narječja hrvatskog jezika.

- Nagrada se dodjeljuje autoru književnog djela.
- Nagrada se, u obje kategorije, sastoji od novčane nagrade (u svakoj kategoriji 20.000 kn neto) i posebnog priznanja.
- U kategoriji neobjavljenog književnog djela, pored novčane nagrade i posebnog priznanja, autoru pripada pravo na objavljivanje književnog djela na teret proračunskih sredstava Grada Rijeke. Prava autora u vezi s objavljivanjem nagrađenog književnog djela regulirat će se posebnim ugovorom s Gradskom knjižnicom Rijeka.
- Ako je nagrađeno književno djelo rad više autora, svakom nagrađenom autoru dodjeljuje se posebno priznanje, a iznos novčane nagrade dijeli se na jednake dijelove.

KNJIŽEVNA NAGRADA 'DRAGO GERVAIS' ZA NEOBJAVLJENO KNJIŽEVNO DJELO

- Za Nagradu u ovoj kategoriji predaju se anonimni rukopisi. Na rukopis valja napisati šifru, priložiti zapečaćenu omotnicu u kojoj se nalazi šifra, ime i prezime autora, adresa, telefon ili e-mail adresa.
- Dopušteno je poslati samo jedan književni rukopis.
- Rukopis predan na javni natječaj ne smije biti objavljen prije ili za vrijeme javnog natječaja u bilo kojem obliku.
- Rukopis treba biti napisan na računalu ili pisaćem stroju s dvostrukim proredom na bijelom papiru formata A4.
- Rukopise valja dostaviti u 5 primjeraka.
- Za Nagradu u ovoj kategoriji mogu se natjecati državljani Republike Hrvatske.

KNJIŽEVNA NAGRADA 'DRAGO GERVAIS' ZA OBJAVLJENO DJELO NA NEKOM OD IDIOMA ČAKAVSKOG NARJEČJA HRVATSKOG JEZIKA

- Za Nagradu u ovoj kategoriji dostavljaju se knjige koje su objavljene u razdoblju od 1. siječnja 2005. do 31. prosinca 2006. godine.
- U ovoj kategoriji prijedlog za Nagradu mogu dostaviti autori, izdavači, nakladnici, članovi Prosudbenog povjerenstva Nagrade i sve fizičke i pravne osobe.
- Uz prijedlog, predlagatelj dostavlja Odboru i primjerak knjige.
- Pisani prijedlog mora sadržavati:

· ime i prezime, adresu ili naziv i sjedište predlagatelja
· ime i prezime i adresu predloženog autora
· životopis predloženog autora

- Za Nagradu u ovoj kategoriji mogu se natjecati i autori koje nisu državljani Republike Hrvatske.

Radi stručnog vrednovanja književnih djela prijavljenih na javni natječaj Odbor Nagrade imenovat će Prosudbeno povjerenstvo Nagrade.
Nakon izvršenog stručnog vrednovanja književnog djela, Prosudbeno povjerenstvo i Odbor zajednički utvrđuju konačan prijedlog za dodjelu Nagrade te ga dostavljaju Poglavarstvu Grada Rijeke.
Na temelju prijedloga Poglavarstvo Grada Rijeke donosi odluku o dodjeli Nagrade.

Rukopisi i knjige dostavljaju se na adresu:

Odbor Književne nagrade 'Drago Gervais'
c/o Gradska knjižnica Rijeka
M. Gupca 23
51000 Rijeka

Rok za predaju radova je 18. kolovoza 2007.
Rezultati natječaja bit će objavljeni 31. listopada 2007. na web-stranici Grada Rijeke www.rijeka.hr.

Napomena: Rukopisi i knjige ne vraćaju se !

– Povezani sadržaj –

– Pretraži sve članke –