Moderna vremena

Pogledaj... sve je puno knjiga.

Ilustracije: John Tenniel
Vijest • Piše: MV Info • 05.11.2015.

Sedam ministara potpisalo Izjavu o namjeri poticanja razvoja kreativnih i kulturnih industrija u RH

Ministri sedam ministarstava, Vesna Pusić, ministrica vanjskih i europskih poslova, Branko Grčić, ministar regionalnog razvoja i fondova EU, Berislav Šipuš, ministar kulture, Darko Lorencin, ministar turizma, Gordan Maras, ministar poduzetništva i obrta, Ivan Vrdoljak, ministar gospodarstva i Vedran Mornar, ministar znanosti, obrazovanja i sporta, potpisali su 2. studenoga 2015. Izjavu o namjeri poticanja razvoja kreativnih i kulturnih industrija u Republici Hrvatskoj, kao osnovom za izradu i provođenje konkretnih mjera za razvoj kulturnih i kreativnih industrija i jačanje institucionalne i infrastrukturne podrške u razvoju kreativne i kulturne industrije u razdoblju od 2016. do 2020. godine.

Kreativne i kulturne industrije, kao dio gospodarstva koji predstavlja potencijal za njegov rast, stvaranje dodane vrijednosti i konkurentnosti proizvoda i usluga, istaknute su u sklopu Izjave kao razvojni strateški sektor koji potiče istraživanja i inovacije kroz interakciju s različitim gospodarskim djelatnostima.

Izjavom potpisnici izražavaju suglasnost da su kulturni i kreativni sektori izvor inovativnih ideja koje mogu biti pretvorene u proizvode i usluge za stvaranje rasta i radnih mjesta te da je nužno osnažiti sektor kreativnih i kulturnih industrija s ciljem da se Republika Hrvatska u sklopu Europske unije pretvori u pametno, održivo i uključivo gospodarstvo s viskom stopom zaposlenosti, produktivnosti i socijalne kohezije.

Također, kulturne industrije prepoznate su po svojoj iznimnoj ulozi u razvoju društva -  u obrazovanju, kulturi, znanosti i međunarodnoj suradnji te njihovom potencijalu za rast zapošljavanja i samozapošljavanja mladih.

Zbog svega navedenog, supotpisnici će u okviru radnog međuresornog vijeća izraditi  strateške smjernice i operativne programe i mjere poticanja razvoja kreativnih i kulturnih industrija u Hrvatskoj te praćenje i vrednovanje njihova provođenja. Smjernice će se izraditi uz uvažavanje europskih dokumenata „Strategije Europa 2020“  s prioritetima pametnog, održivog i uključivog rasta, „Zelenu knjigu o oslobađanju potencijala kulturnih i kreativnih industrija“ te „Komunikaciju Komisije o europskoj agendi za kulturu u globaliziranom svijetu“ kojom se postavljaju ciljevi za aktivnosti Unije za kulturne i kreativne sektore, a koju je Vijeće podržalo Rezolucijom od 16. studenoga 2007. godine, i Europski parlament Rezolucijom od 10. travnja 2008.

Izvor: Ministarstvo kulture RH

– Povezani sadržaj –

– Pretraži sve članke –