Moderna vremena

Pogledaj... sve je puno knjiga.

Ilustracije: John Tenniel
Vijest • Piše: MV Info • 06.10.2017.

U Parizu u 90. godini života preminuo hrvatski književni povjesničar i teoretičar Stanko Lasić

Stanko Lasić; Foto: Sveučilište u Zagrebu

U četvrtak 05. listopada 2017. u Parizu je u 90. godini života preminuo poznati hrvatski književni povjesničar i teoretičar Stanko Lasić.


Stanko Lasić rodio se u Karlovcu 25. lipnja 1927. godine. Osnovnu školu i gimnaziju polazio u Karlovcu, diplomirao (1953) jugoslavenske književnosti i filozofiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, doktorirao (1965) tezom o M. Cihlaru Nehajevu. God. 1955-76. nastavnik na Katedri za noviju hrvatsku književnost Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Potom lektor i profesor na slavističkim katedrama u Francuskoj i Nizozemskoj. Uređivao časopise Croatica (1970-77) i Književna smotra (1971-75).

Od 1955. publicira književnopovijesne radove; objavljene su mu knjige: "Sukob na književnoj ljevici 1928-1952", 1970; "Poetika kriminalističkog romana", 1973; "Struktura Krležinih 'Zastava'", 1974; "Problemi narativne strukture", 1977; "Krleža. Kronologija života i rada", 1982; "Književni počeci Marije Jurić Zagorke" (1873-1910), 1986; "Mladi Krleža i njegovi kritičari", 1987; "Krležologija ili povijest kritičke misli o Miroslavu Krleži, I-VI", 1989-93; "Tri eseja o Evropi", 1992.
 

Stanko Lasić: Krleža - Kronologija

Bavio se raznim fenomenima hrvatske kulturne i političke povijesti (sukob na ljevici, kulturni život u razdoblju NDH, poslijeratna intelektualna strujanja), teorijskim problemima (naratologija, modeli trivijalne književnosti), pisao studije o životu i djelu važnijih hrvatskih pisaca (Nehajev, Šenoa, Zagorka), sastavljao bibliografije, ali najveći dio njegove stvaralačke i istraživačke energije vezan je uz biografiju i opus Miroslava Krleže.

Dobitnik je Nagrade Vladimir Nazor za životno djelo (2000.), počasnog doktorata Sveučilišta u Zagrebu (2015.) i drugih vrijednih nagrada.


* opširnije u Krležijani (ur. Velimir Visković) Leksikografskog zavoda "Miroslav Krleža"

Fotografija: Sveučilište u Zagrebu

– Povezani sadržaj –

– Pretraži sve članke –