Moderna vremena

Pogledaj... sve je puno knjiga.

Ilustracije: John Tenniel
Vijest • Piše: I.P. - MV • 17.06.2009.

V.B.Z. - natječaj za najbolji neobjavljeni roman 2009.

Izdavačka kuća V.B.Z. po osmi put za redom raspisuje javni natječaj za književnu nagradu za najbolji neobjavljeni roman godine. Rok za slanje rukopisa na natječaj je 15. kolovoza 2009. godine, a rukopisi se predaju pod šifrom. Pobjednik natječaja proglašava se za vrijeme trajanja sajma Interliber od 11. do 15. studenog 2009. godine.

V.B.Z. dodjeljuje književnu nagradu za najbolji novi, originalni i neobjavljeni roman na hrvatskom jeziku i drugim štokavskim jezicima, te čakavskom i kajkavskom književnom jeziku. Nagrada se dodjeljuje jednom godišnje.

Natječaj je javan, a rukopisi se predaju pod šifrom. Molimo autore da na rukopis romana napišu šifru, a uz rukopis prilože zapečaćenu omotnicu u kojoj se nalaze šifra, ime i prezime autora, telefon, adresa i e-mail adresa (ako je imaju).

Svaki sudionik natječaja smije poslati samo jedan roman. Sudjelovanjem na ovom natječaju sudionici se obavezuju da njihov roman nije ranije objavljen i nije prijavljen niti na jedan drugi natječaj za neobjavljeni roman. Rukopis predan na natječaj, kao niti jedan dio predanog rukopisa, ne smije biti objavljen prije ili za vrijeme natječaja u bilo kojem obliku odnosno na bilo kojem mediju.

Nakon što predaju rukopise, sudionici se također obavezuju da za vrijeme trajanja natječaja ne će niti s jednom drugom nakladničkom kućom sklopiti ugovor o objavljivanju toga romana. Nagrađeni autor se obavezuje ustupiti sva autorska prava, a posebno za izdavanje romana, nakladničkoj kući V.B.Z. na trajno korištenje bez daljnje naknade, kao i pravo prevođenja na strane jezike u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

Prema preporuci žirija, V.B.Z. može tiskati još nekoliko rukopisa prispjelih na natječaj. Nakon završetka natječaja, nakladnička kuća V.B.Z. će ponuditi ugovor autorima čija je djela preporučio žiri. Ukoliko članovi žirija ustanove da niti jedan od prispjelih rukopisa ne zadovoljava literarne kriterije, V.B.Z. ne mora dodijeliti nagradu, niti objaviti knjige.

Rukopisi moraju biti napisani na računalu, s dvostrukim proredom, na bijelom papiru formata A4. Uz rukopis obavezno je priložiti i elektronički zapis istoga (na DVD-u ili CD-u). Rukopisi po slani na natječaj ne vraćaju se.

Rukopisi moraju biti dostavljeni u pet primjeraka na adresu:

V.B.Z. d.o.o.
Goranska 12
10010 Zagreb
s naznakom "za nagradu V.B.Z.-a".

– Komentari –

– Povezani sadržaj –

– Pretraži sve članke –