Moderna vremena

Pogledaj... sve je puno knjiga.

Ilustracije: John Tenniel
Sanjin Sorel

Poezija, Mediteran, tradicija

U vrijednosnom smislu tradicija je, u metaforičkom smislu, investicija u budućnost jer je kategorija trajanja, dakle pamćenja, temeljna odlika mediteranskih kultura. Drugim riječima, mediteranski kanon središnji je poetički supstrat hrvatskoga pjesništva, ne samo dvadesetoga stoljeća nego li uopće, ako se hoće - od začinjavaca i književnih krugova koncentriranih oko dalmatinskih gradova...

Kroz dvanaestak cjelina knjiga "Poezija, Mediteran, tradicija" Sanjina Sorela analizira pjesništvo, poput npr. pjesničkog opusa Petra Gudelja, u kontekstu mediteranizma. Što znači da se autorova poetika promatra u specifičnom kulturnom i prostornom arealu, stoga je razumljiva njegova naglašena antropologičnost i orjentiranost prema narativima prošlosti. Pritom se to pjesništvo ne iscrpljuje u predmodernim poetikama nego biva sjecištem usmenih pa čak i do konkretističkih tradicija.

Nazivi cjelina: Tradicija i mediteranizam u poeziji; Mediteranski pjesnički kanon hrvatskoga pjesništva XX. stoljeća; Inzularnost u hrvatskome pjesništvu; Pjesništvo i konvencija; Tradicija mediteranizma u neuvrštenom Ujevićevu pjesništvu (1909. – 1955.); Tradicijski aspekti pjesništva Petra Gudelja; Od tradicije do spektakla (o pjesništvu Gordane Benić); Thanatomorfologijski aspekti hrvatskoga ekspresionizma; Urbana poezija – poezija kakvog prostora?; Kulturološka rasredištenost (sjevernojadranska poetska paradigma druge polovice XX. stoljeća); Antologija kao muzej; Ponavljanje, parodija ili raspadanje prazne ploče magijskih performativa u hrvatskome suvremenome pjesništvu).

Sanjin Sorel (Rijeka, 20. VII. 1970.) rodio se u Rijeci gdje nakon srednje škole završava Filozofski fakultet na kojemu je i doktorirao (2003.) s temom Mediteranizam i tijelo u poeziji Tončija Petrasova Marovića. Poeziju, prozu, kritike i eseje te znanstvene knjige i studije objavljuje u većini tuzemne periodike, pa i ponešto izvan nje. Uređuje časopisne blokove te knjige.

Do sada je objavio: "Palimpsest" (poezija, Rival, Rijeka, 1997.), "Sonetaria" (poezija, Ceres, Zagreb, 2001.), "Hologrami, žudnje, strojevi zavođenja" (poezija, MH Sisak, 2001), "Apokalipse" (poezija, Naklada MD, Zagreb 2002.), “Riječka književna avangarda” (studija, ICR, Rijeka, 2002.), "Flumen Viti" (ICR, Rijeka, 2003.), "Ljubavi" ( poezija, DHK, 2004.), "Mediteranizam tijela" (studija, Altagama, Zagreb, 2003.), "Isto i različito" (VBZ, 2006.), "Bakunjin" (HDP, 2006.), "Kritike i tome slično" (MH – Osijek, 2007.), "Vragovi na kruhu i vodi" (poezija, Stajergraf, Zagreb, 2008), "Lica sanjarija" (eseji, Stajergraf, Zagreb, 2008.), "Knjiga trgovaca" (poezija, Naklada Bošković, Split, 2009.), "Obiteljske tajne" (priče, Jesenski i Turk – HDP, 2009.), "Lijena rijeka" (pjesme, HDP-Durieux, 2010.), "Intimna povijest Grete Garbo" (poezija, Rinaz, 2012.), "Šumska La mariposa" (poezija, AltaGama, Zagreb, 2013), "Kipidin glas ili hrvatsko žensko pjesništvo" (studija, Antibarbarus, Zagreb, 2018), "Zatvorski dnevnik" (roman, Naklada Bošković, Split, 2020), "Poezija, Mediteran, tradicija" (eseji, DHK, Pula, 2020), "Lampedusa, splav meduza" (poezija, HDP, Zagreb).

© Bilješke o knjigama izrađene su na osnovu informacija dobivenih od nakladnika i njihove dodatne uredničke obrade temeljem uvida u sadržaj knjige, te se kao takve ne smiju prenositi bez prethodnog dogovora s uredništvom portala.

– Tribina DHK: Sanjin Sorel –

– Od istog nakladnika –

Prethodna Slijedeća Vidi sve knjige

– Od istog autora –

Prethodna Slijedeća Vidi sve knjige

– Pretraži sve knjige –