Moderna vremena

Pogledaj... sve je puno knjiga.

Ilustracije: John Tenniel
Ozren Žunec

Goli život I. - II. : Socijetalne dimenzije pobune Srba u Hrvatskoj

  • Nakladnik: Demetra
  • 05/2007.
  • 978, tvrdi uvez
  • ISBN 9789532250689
  • Cijena: 320.00 kn
  • Cijene knjiga samo su informativnog karaktera. Knjige potražite u knjižarama ili u knjižnicama.
Znanstvenu utemeljeno istraživanje o pubuni Srba u Hrvatskoj 1991. do 1995. iznimno je važno jer svojim rezultatima konačno nudi točnu kronologiju pobune, razloge koji su doveli do nje, ali i posljedice koje je imala tijekom svojega trajanja i njezinim završetkom, uz vrlo točno definiranje svih sudionika.

(...) Djelo je potpuno izvorno i bit će izniman doprinos sociologiji (osobito sociologiji rata), povijesti (suvremena povijest, vojna povijest), politologiji, te vojnim i drugim znanostima. Doprinos nije samo na spoznajnoj razini, iako je ona dominantna, već i na razini metodologije istraživanja. Autor je dobro pokazao kako od nepreglednog mnoštva javno dostupnih raznolikih povjesnih izvora odabrati relevantne. To se u situaciji kada istraživač za predmet istraživanja ima na raspolaganju stotine tisuća stranica (tiskanih ili objavljenih na Internetu) nipošto ne može zanemariti. Također, da se ovakvi tematski sklopovi mogu jedino istraživati multidisciplinarno. U ovom djelu to je vrlo plastično pokazano kroz primjenu rezultata istraživačkih metoda iz sociologije, povjesti, prava, psihologije, politologije, filozofije, statistike itd.

Od upotrijebeljnih istraživačkih metoda, preko konsultiranih povjesnih izvora, do polučenih rezultata, te ostvarene stvarnosti istraživanja, ovo se djelo čak ni načelno ne može usporediti ni s kojom drugom znanstvenom monografijom objavljenom u nas ili u svijetu (usporedba sa stručnim djelima je bezpredmetna). Svaka od tih drugim monografija osvjetlila je tek ponešto od predmeta istraživanja, a jedino je to ovdje učinjeno cjelovitio, svestrano i iznimno znanstveno argumentirano.

Za djela ovakve vrste jedini prikladan pristup je onaj koji je odabrao autor. S jedne strane, postupno se izlažu rezultati znanstvenog istraživanja, a s druge, predmet se osvjetljava sa svih mogućih (i relevantnim izvorima) dostupnih strana. U isto vrijeme, što je jako dobro, u 1576 bilješki daju se dopunska objašnjenja, te uži ili širi izvodi iz izvora, čime se izlaganje u temeljnom tekstu ne narušava, a istodobno se povisuje znanstvena utemeljenost, te čitatelju pružaju dodatne informacije. Dakako, svaki podatak, iskaz i zaključak ustaljeno se znanstveno referira literaturom ili povjesnim izvorom (u intergralnom tekstu ili bilješki).
M. Kozličić

© Bilješke o knjigama izrađene su na osnovu informacija dobivenih od nakladnika i njihove dodatne uredničke obrade temeljem uvida u sadržaj knjige, te se kao takve ne smiju prenositi bez prethodnog dogovora s uredništvom portala.

– Od istog nakladnika –

Prethodna Slijedeća Vidi sve knjige

– Od istog autora –

Prethodna Slijedeća Vidi sve knjige

– Povezani sadržaj –

– Pretraži sve knjige –