Moderna vremena

Pogledaj... sve je puno knjiga.

Ilustracije: John Tenniel
Perica Cetinić Alen Soldo

Ribarski brod i luka : Tehnologija iskorištavanja

  • Nakladnik: Književni krug Split
  • 09/2010.
  • 496 str., tvrdi uvez
  • ISBN 9789531633390
  • Cijena: 200.00 kn
  • Cijene knjiga samo su informativnog karaktera. Knjige potražite u knjižarama ili u knjižnicama.
Potreba za knjigom koja bi na stručnim i znanstvenim temeljima prikazala problematiku koja se odnosi na tehnologiju iskorištavanja ribarskog broda i ri­barske luke odavno je prisutna u našemu morskom ribarstvu jer knjiga takvog sadržaja do sada kod nas nije postojala.

Razlog tome je najvjerojatnije činjenica da se u čitavomu našemu dosa­dašnjem sustavu obrazovanja ni na jednoj obrazovnoj ustanovi nije slušala problematika koja se odnosi na tehnologiju iskorištavanja ribarskog broda i ribarske luke, bez obzira radi li se o srednjem, višem ili visokom obrazovanju. Ta se problematika po prvi put pojavljuje tek u programu obrazovanja visoko stručnih ribarskih kadrova na studiju Morskog ribarstva pri Sveučilišnom stu­dijskom centru za studije mora Sveučilišta u Splitu.

Potreba školovanja visoko stručnih ribarskih kadrova u Hrvatskoj proizišla je iz potrebe dinamičnijega i svestranijega razvoja našega morskog ribarstva te pravilnijega gospodarenja obnovljivim bogatstvima našega mora, koje je izlo­ženo sve većem i sve neracionalnijem iskorištavanju.

Iako je prvobitni cilj ove knjige bio upoznati studente s načinima pravil­noga iskorištavanja suvremenih ribarskih brodova, podjednako korištenih na Jadranu kao i na svjetskim morima, te ribarskih luka koje poslužuju te brodo­ve i u kojima se ulov iskrcava, stavlja u promet, čuva od kvarenja, dorađuje, eventualno prerađuje i distribuira prema različitim korisnicima, ova će knjiga također poslužiti i svima koji se bave morskim ribarstvom jer se posljednjih godina, a posebice približavanjem ulaska Hrvatske u Europsku uniju, hrvat­ska ribarska flota ne samo sve više obnavlja nego se čak grade novi ribarski brodovi. Postojanje ribarske flote povlači za sobom i postojanje ribarskih luka koje trebaju posluživati tu flotu, a poznato je da kod nas takvih ribarskih luka nema.   .

Ova knjiga također nije namijenjena samo studentima nego i znanstveni­cima u institutima i na fakultetima koji su zainteresirani za bolje upoznavanje s problematikom tehnologije iskorištavanja ribarskog broda i ribarske luke, ali i ribarima, gospodarstvenicima, stručnjacima i svim drugim osobama koje se bave gospodarskim, športskim i rekreacijskim ribolovom, jer je u njoj prika­zana palubno-ribolovna oprema i plovila koja su namijenjena ne samo gos­podarskom nego i športskom i rekreacijskom ribolovu, koji je u svijetu jako razvijen, te za koji i kod nas vlada sve veći interes, ali i tvrtkama koje se bave problemima morskog ribarstva.

Svi oni ovom knjigom dobivaju ne samo udžbenik nego i priručnik koji sa­drži mnogo stručnih i znanstvenih, kao i praktičnih saznanja i rješenja proble­matike tehnologije iskorištavanja ribarskog broda i ribarske luke, korištenja ri­barskih plovila i ribarskih luka te njihovih sustava, sukladno njihovoj namjeni, radi postizanja najboljih rezultata iskorištavanja.

Knjiga također obiluje velikim brojem ilustracija koje omogućavaju da se još preglednije i slikovitije prikažu pojedini tipovi ribarskih brodova, njihovih palubno-ribolovnih uređaja i pojedini objekti ribarske luke koji služe posluži­vanju ribarske flote i njihova tereta.

O značaju knjige svjedoči i činjenica da je odlukom Senata Sveučilišta u Splitu priznata kao sveučilišno djelo koje je uvršteno u popis znanstveno-na­stavne literature. Poznato je također da o ovoj problematici do sada kod nas nije bilo nikakve stručne literature pa će se ovom prigodom ta praznina popuniti, iako se ovom knjigom, s obzirom na širinu teme, nisu iscrpila sva saznanja koja se odnose na tehnologiju iskorištavanja ribarskog broda i ribarske luke.


Knjiga je podijeljena na dva dijela i četrnaest poglavlja, pri čemu se prvi dio odnosi na tehnologiju iskorištavanja ribarskog broda i sastoji se od osam poglavlja, a drugi se dio odnosi na tehnologiju iskorištavanja ribarske luke i sastoji se od šest poglavlja.

© Bilješke o knjigama izrađene su na osnovu informacija dobivenih od nakladnika i njihove dodatne uredničke obrade temeljem uvida u sadržaj knjige, te se kao takve ne smiju prenositi bez prethodnog dogovora s uredništvom portala.

– Od istog nakladnika –

Prethodna Slijedeća Vidi sve knjige

– Od istog autora –

Prethodna Slijedeća Vidi sve knjige

– Pretraži sve knjige –