Moderna vremena

Pogledaj... sve je puno knjiga.

Ilustracije: John Tenniel

Istodobnost raznodobnog. Tekst i povijesni ritmovi : zbornik radova XII. sa znanstvenog skupa održanog od 1. do 2. listopada 2009. godine u Splitu

  • Nakladnik: Književni krug Split
  • Urednik: Cvijeta Pavlović
  • 09/2010.
  • 536 str., meki uvez s klapnama
  • ISBN 9789531633444
  • Cijena: 100.00 kn
  • Cijene knjiga samo su informativnog karaktera. Knjige potražite u knjižarama ili u knjižnicama.
Knjiga sadrži materijale sa znanstvenog skupa iz niza "Komparativna povijest hrvatske književnosti". Sim­pozij je održan je od 1. do 2. listopada 2009. u Splitu, a bio je posvećen temi "Istodobnost raznodobnog. Tekst i povijesni ritmovi". Organizator je bio Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta u Zagrebu, ali skup ne bi bilo moguće upriličiti bez dragocjene tehničke i stručne podrške splitskoga Književnog kruga i njegova predsjednika akademika Nenada Cambija, kao ni bez gostoprimstva Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU.


SADRŽAJ

Milivoj Solar: Ukus, moda i poetika

Stipe Grgas: Komparativistička relevantnost američkog »sada«

Miho Demović: Starohrvatski spjev »U to vrijeme godišta« nije prijevod, parafraza niti prepjev latinske kantilene »In hoc anni circulo«, niti je najrašireniji njegov napjev preuzet iz »Capriccia« Girolama Frescobaldija (1583.-1643.)

Gorana Stepanić: Lica humanizma: mijene u poetici novolatinskih književnosti i pitanje njihove periodizacije

Jevgenij Paščenko: Juraj Križanić: tumačenja kroz povijest i suvremenost

Suzana Coha: Prvi hrvatski književni časopis kao Liber Croaticus

Francisco Javier Juez Gálvez: Slučajevi »uporabe« hrvatskog pjesništva u hispanskom svijetu u drugoj polovici XIX. stoljeća

Cvijeta Pavlović: Modernizam - naturalizam ili impresionizam: Zola i Kumičić

Elisabeth von Erdmann: Epoha ili trag? Oblici prisutnosti renesanse u hrvatskoj i ruskoj kulturi. Što veže hrvatskog filozofa Franu Petrića i ruskog simbolista Valerija Brjusova?

Boris Senker: Begovićeve drame u Shubertovu arhivu u New Yorku

Natka Badurina: Vrijeme traume, vrijeme svjedočenja. Testimonijalna literatura i književni kanon tijekom dvadesetog stoljeća

Ivana Mandić Hekman: Književne bure (i mijene) u doba hrvatske avangarde

Fedora Ferluga-Petronio: Ritam pjesničkog stvaralaštva i recepcije Nikole Šopa u domovini i u inozemstvu

Ivana Drenjančević: »Nasrt lirike« - raznolikosti na hrvatskoj pjesničkoj sceni 1938. godine

Nebojša Lujanović: »Na Drini ćuprija« - kronika sukoba i vremena koje ne protječe

Sintija Čuljat: Svjetlost u mijeni: o pjesničkim suglasjima Tina Ujevića, Mate Ganze i Tomice Bajsića

Branislav Oblučar: »Oni ne trebaju mijenjenati nego gledati«. Poetika Danijela Dragojevića u zoni djelovanja avangarde

Pavao Pavličić: Književno vrijeme

Lada Čale Feldman: Istodobno u raznodobnom: vrijeme »Stilskih vježbi«

Tatjan Jukić: Politika melankolije: »Badessa madre Antonia«

Helena Peričić: Raznodobna istodobnost Kušanove Svrhe od slobode

Ivan Bošković: Književnost kao pamćenje prolaznoga (feljtonistika Pavla Pavličića)

Zoltán Medve: Uskladiti radnju s riječima, riječi s radnjom. Isto, a ipak različito: o prozi Ede Popovića i Lászlóa Garaczija

Krunoslav Lučić: Recepcija teorije filmskog medija na počecima hrvatske filmologije: Ljubomir Maraković i Ranko Marinković

Nikica Gilić: Tragovi modernizma 1960-ih u novijem hrvatskom igranom filmu

Višnja Rogošić: Srednjovjekovno izvedbeno naslijeđe u prostorom određenom kazalištu: zajednica i putovanje gradom u predstavama skupina Kugla glumište i Bacači sjenki

Kristina Grgić: Barokna književnost u Slamnigovoj koncepciji »nacionalne literarne tradicije«

Ana Tomljenović: Lacanova jezgra Realnog kao kategorija književne periodizacije

Perina Meić: Periodizacija novije hrvatske književnosti - teorijski aspekti i praktične realizacije

© Bilješke o knjigama izrađene su na osnovu informacija dobivenih od nakladnika i njihove dodatne uredničke obrade temeljem uvida u sadržaj knjige, te se kao takve ne smiju prenositi bez prethodnog dogovora s uredništvom portala.

– Od istog nakladnika –

Prethodna Slijedeća Vidi sve knjige

– Pretraži sve knjige –