Moderna vremena

Pogledaj... sve je puno knjiga.

Ilustracije: John Tenniel
E-Knjiga • Piše: N. Bartolčić • 18.09.2013.

Budućnost knjige je i budućnost Europe

Najkraće rečeno - Francuska i Njemačka zajedno su ustale u zaštitu europske kulture i knjižne industrije. U sjeni "važnijih" vijesti tek su mediji koji se profesionalno bave praćenjem događanja u svjetskom nakladništvu popratili vijest da su predstavnici francuske i njemačke knjižne industrije (udruženja nakladnika i knjižara) uputili snažan zajednički proglas u kojem se zemljama članicama EU ukazuje na opasnosti koje prijete nakladništvu (i kulturnom sektoru) od strane velikih predatora poput Amazona i Googlea čiji je utjecaj već odavno prešao granice "lokalnog" poslovanja i utjecaja, a što im omogućuje njihova djelatnost koja se u najvećoj mjeri odvije putem interneta, mimo zemaljskih granica država.

Prošlog su tjedna predstavnici u Njemačkoj i Francuskoj vrlo utjecajnih organizacija (Deutscher Kulturrat, Börsenverein des Deutschen Buchhandels, Syndicat National de l‘Edition i Syndicat de la Librairie Française) uputili s foruma, koji je pod nazivom "Budućnost knjige je i budućnost Europe" održan u sklopu međunarodnog književnog festivala u Berlinu, jasnu poruku u kojoj u prvom redu od vlastitih vlada, ali i od ostalih zemalja članica EU, traže da podrže donošenje zajedničke strateške platforme za razvoj nakladništva i kulture čitanja, s posebnim naglaskom na razvoj e-knjige i e-nakladništa u kontekstu ubrzanog razvoja digitalnih tehnologija i prijetnje dominacijom predatorskih kompanija poput Amazona i Googlea.

U proglasu se posebno naglašava da je europski kulturni prostor specifičan zbog svojeg otpora podvrgavanju isključivo samoregulaciji tržišnim mehanizmima, pri čemu se štiti pravo na raznolikost i multikulturalnost, obrazovanje i kulturu, koja se u nakladništvu očituje u zaštiti i one produkcije koja više počiva na zadovoljavanju obrazovnih i kulturnih potreba korisnika a manje na komercijalnom uspjehu, tj. koja se ne može prilagođavati samo tržišnom (ne)uspjehu.

Stoga je u Europi neprihvatljivo nametanje sve prisutnijeg američkog predatorskog koncepta kakvog diktiraju kompanije kao što su Amazon ili Google, koje u prvi plan stavljaju profit, ne prezajući pri tome uništavanju konkurencije, u prvom redu srednjih i manjih nakladnika i knjižara, upravo onih subjekata na knjižnom tržištu koji su neophodni da bi europska strategija kulturne raznolikosti uopće mogla održati (pri čemu europski knjižni sektor prihoduje preko 40 milijardi eura i osigurava 200.000 radnih mjesta).

Potpisnici izjave posebno naglašavaju na nužnost očuvanja ili donošenja (tamo gdje ih nema) ključnih mjera koje garantiraju željenu raznolikost, a to su u prvom redu:

- jedinstvena cijena knjige koju u Europi trenutno primjenjuje 11 zemalja (Hrvatska je još u ožujku 2007. donijela Sporazum o jedintvenoj cijeni knjige);
- promjena sadašnje EU porezne politike, koja ne omogućuje izjednačavanje stope PDV-a na tiskanu i na e-knjigu (uglavnom sniženje potonje), već se e-knjiga još uvijek tretira kao usluga i oporezuje se višom stopom (Hrvatska je tu među onim zemljama koje „prednjače"  s 25% PDV-a na e-knjigu, za razliku od npr. Francuske i Luksemburga koje se na svoju ruku snizile stopu);
- eliminacija prakse gdje se velike kompanije (Amazon) koriste činjenicom da kupci plaćaju porezna davanja  prema zemlji u kojoj tvrtka ima sjedište, a ne prema zemlji kupca što omogućuje nelojalnu konkurenciju na tržištu;
- zaštitita prava autora u kontekstu e-nakladništva treba biti jednaka kao što je to slučaj i u tradicionanom nakladništvu.

 
Na tragu ovih zahtjeva, zaklučuju potpisnici inicijative, trebalo bi donijeti zajedničku EU strategiju koja bi garantirala budućnost i perspektivu nakladništvu u Europi.

Hrvatska ima priliku pridružiti se inicijativi, i svoju strategiju prema budućnosti knjige temeljiti i na premisama za koju se zalažu Njemačka i Francuska, a  za početak bi mogla tek neznatno prilagoditi slogan u "Budućnost knjige je i budućnost Hrvatske".

– Povezani sadržaj –

– Pretraži sve članke –