Moderna vremena

Pogledaj... sve je puno knjiga.

Ilustracije: John Tenniel
Najava • Piše: I.P. - MV • 10.03.2020.

Dani kroatistike 2020. : okrugli stol 'Danas čitam. Sutra...?'
Održava se
11.03.2020. u 12h

Odjel za kroatistiku Sveučilišta u Zadru, u suradnji s Nakladom Ljevak, organizira okrugli stol "Danas čitam. Sutra...?" koji će se održati u sklopu Dana kroatistike 2020., u srijedu 11. ožujka s početkom u 12 sati u Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru (Obala kralja Petra Krešimira IV., br. 2).

Sudjeluju: dr. sc. Marijana Češi, dr. sc. Đurđica Ivančić, doc. dr. sc. Anela Nikčević-Milković, prof. dr. sc. Nives Tomašević, doc. dr. sc. Mirela Šušić i doc. dr. sc. Sanja Knežević.

Marijana Češi i Đurđica Ivančić autorice su knjige "Izazovi i umijeća učenja i poučavanja: Hrvatski jezik i inkluzivni pristup", vrsnog pregleda teorijskih spoznaja, hrvatskih i svjetskih, u interdisciplinarnomu području koje obuhvaća poglavito kroatistiku, glotodidaktiku, odgojno-obrazovne znanosti. Knjiga daje i stručne spoznaje proizašle iz primijenjenolingvističkih istraživanja. Napisana je tako da je mogu čitati i zainteresirani koji nisu iskusni u području kojim se ona bavi jer objašnjava i oprimjeruje pojmove i kategorizacije. Marijana Češi autorica je i knjige "Stvaranje pisanjem".

Knjiga "Stvaranje pisanjem: Ovladanost pisanim jezikom na kraju obveznoga obrazovanja" bavi se kroatističkom temom iz područja hrvatskoga standardnog jezika koja je važna u društvu tolikoga broja različitih mjesnih i područnih idioma, od kojih se neki razlikuju međusobno i više nego neki drugi slavenski jezici. Tema knjige (ovladanost pisanim jezikom) interdisciplinarna je jer se istraživačkim metodama i postupcima oslanja na spoznaje glotodidaktike i primijenjene lingvistike.

O autoricama:

Izazovi i umijeća učenja i poučavanja Češi Marijana, Ivančić Đurđica
Stvaranje pisanjem Češi Marijana

Marijana Češi rođena je u Münchenu 1970. Osnovnu školu završila je u Novome Marofu, a srednju u Varaždinu. Diplomirala je kroatistiku na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od godine 2005. radi u Zavodu za školstvo, danas u Agenciji za odgoj i obrazovanje, kao viša savjetnica za hrvatski jezik. Poslijediplomski doktorski studij komparativne književnosti upisala je 2002. godine, a doktorirala je na poslijediplomskom doktorskom studiju glotodidaktike na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu koji je upisala u godini njegova osnutka 2005. Znanstveni su joj i stručni interesi usvajanje hrvatskoga kao prvoga i inoga jezika djece školske dobi te edukacija učitelja i nastavnika hrvatskoga jezika. Objavila je nekoliko znanstvenih i stručnih radova te uredila sa suradnicima tri znanstvene monografije i priručnik za poučavanje hrvatskoga kao inoga jezika. Surađivala je u izradi nacionalnih programa za nastavu hrvatskoga jezika i organizirala stručne skupove za učitelje i nastavnike hrvatskoga jezika na županijskoj, međužupanijskoj i državnoj razini. Organizirala je i surađivala na odgojno-obrazovnim projektima. Tijekom rada u Agenciji za odgoj i obrazovanje održala je više predavanja i radionica učiteljima i nastavnicima hrvatskoga jezika.

Đurđica Ivančić rođena je u Zagrebu 1953. Nakon osnovne škole i gimnazije završila je današnji Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Magistrirala je 1992. u Školi narodnog zdravlja „Andrija Štampar” pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na temu Obrazovna dostignuća učenika osnovnoškolskog uzrasta s većim teškoćama i učenika bez teškoća u razvoju. Doktorirala je na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2012. na temu Pokazatelji kvalitete inkluzivne osnovne škole. Radno iskustvo stekla je u Centru za odgoj i obrazovanje Prekrižje u Zagrebu radeći kao pedagoginja i voditeljica škole, mentorica studentima, a zatim u Osnovnoj školi Nad lipom u Zagrebu kao ravnateljica. Godinama surađuje s Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu kao konzultantica iz prakse, suradnica i gost predavač na preddiplomskom i diplomskom studiju. Cjelokupna znanstvena i stručna aktivnost usmjerena joj je na unapređivanje učenja, poučavanja i socijalizacije učenika s teškoćama u razvoju, osobito s intelektualnim teškoćama, u različitim oblicima školovanja.

Dana kroatistike 2020. – TEMA ČITANJE
9. – 13. ožujka 2020.

Tradicionalna manifestacija popularizacije kroatističke struke Dani kroatistike koje organizira Odjel za kroatistiku Sveučilišta u Zadru ove je godine posvećena temi Čitanje. Od 9. do 13. ožujka 2020. godine održat će se radionice, predavanja, okrugli stol, studentski kviz, večer čitanja poezije posvećena Tinu Ujeviću, Ivi Andriću i Antunu Branku Šimiću.

– Povezani sadržaj –

– Pretraži sve članke –