Moderna vremena

Pogledaj... sve je puno knjiga.

Ilustracije: John Tenniel
Marijana Češi Đurđica Ivančić

Izazovi i umijeća učenja i poučavanja : Hrvatski jezik i inkluzivni pristup

  • Nakladnik: Naklada Ljevak
  • 11/2019.
  • 348 str., meki uvez
  • ISBN 9789533553320
  • Cijena: 149.00 kn
  • Cijene knjiga samo su informativnog karaktera. Knjige potražite u knjižarama ili u knjižnicama.

Knjiga "Izazovi i umijeća učenja i poučavanja: hrvatski jezik i inkluzivni pristup" vrstan je pregled teorijskih spoznaja, hrvatskih i svjetskih, u interdisciplinarnomu području koje obuhvaća poglavito kroatistiku, glotodidaktiku, odgojno-obrazovne znanosti. Daje i stručne spoznaje proizašle iz primijenjenolingvističkih istraživanja. Napisana je tako da je mogu čitati i zainteresirani koji nisu iskusni u području kojim se ona bavi jer objašnjava i oprimjeruje pojmove i kategorizacije. Knjiga je namijenjena svima koji poučavaju hrvatski, ali i druge jezike, a dijelom i druge predmete jer je jezik jedna od bitnih dijelova većine predmeta, što znači učiteljima i profesorima, ali i stručnim suradnicima i ostalima koji se bave sustavnim odgojem i obrazovanjem. Može poslužiti i roditeljima za rad s vlastitom djecom. Djelo bi moglo biti korisno i za diplomske i poslijediplomske studente filoloških studija.

Metodičko-didaktičku i znanstvenu vrijednost knjige Izazovi i umijeća učenja i poučavanja: hrvatski jezik i inkluzivni pristup autorica dr. sc. Marijane Češi i dr. sc. Đurđice Ivančić u skladu sa znanstvenim spoznajama, stručnim iskustvom te potrebom za uključivanjem novina u hrvatski sustav odgoja i obrazovanja daje sustavan pregled bitnoga dijela istraživanja i primjera dobre prakse koja je nužno potrebna odgojno-obrazovnim stručnjacima koji s njima nisu dovoljno upoznati, što se posebno odnosi na inkluzivno obrazovanje i nastavu hrvatskoga jezika.

U tomu je smislu ovo znanstveno referentno djelo. Na temelju znanstvenih obilježja ona će moći u hrvatskomu školstvu olakšati prihvaćanja pristupa u kojima pojedini učenici trebali razvijati svoje jezične sposobnosti prema vlastitim razvojnim mogućnostima, koje su tek dijelom opće. Stručnu vrijednost ovomu priručniku daju smjernice za praćenje, procjenu i podršku u nastavi, a posebno nove strategije, kao i inkluziju, te primjeri, objašnjenja i dodatci. Knjiga će biti važan, nezaobilazan tekst u promišljanjima o učinkovitijim pristupima poučavanju, ali i učenju.
Zrinka Jelaska, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu


Knjiga je napisana stručno na visokoj razini, a stilski izvanredno lijepo, motivirajuće, logički jasno te služi kako za lako čitanje tako i u pronalaženju ideja za implementiranje u praktičnom radu učitelja i nastavnika. Stoga je vrijedna u primjeni za pripremanje sadržaja i aktivnosti s ciljem njihova planiranja i programiranja te izrade individualiziranih odgojno-obrazovnih programa u skladu s individualnim sposobnostima i mogućnostima učenika s teškoćama.
Jasna Kudek Mirošević, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu


Autorice u tekstu višekratno ističu važnost funkcionalne ovladanosti jezičnim znanjima kao nužnoga preduvjeta uspješne ovladanosti sadržajima ostalih nastavnih predmeta. Razvijene strategije čitanja, pisanja, govorenja i slušanja, koje se u knjizi detaljno razrađuju, conditio sine qua non su uspješnosti svladavanja zadaća iz svih nastavnih predmeta, ali i životnih područja.
Marijana Togonal, Hrvatsko katoličko sveučilište


Ova će knjiga naći široko područje primjene: prije svega u radu učitelja praktičara koji će u njoj naći mnoge poticaje za unapređenje neposredne nastavne prakse i procesa poučavanja, posebno u dijelu o inkluziji, koja je sve češći izazov za današnjega učitelja, te u pripremi studenata za usvajanje metodičkih znanja i načela koja će im omogućiti stjecanje komunikacijske kompetencije – najviše razine jezične kompetencije – i pripremiti ih za neposrednu nastavu s jasnom komunikacijskom svrhom.
Julijana Levak, prof., učitelj savjetnik, I. osnovna škola Čakovec


U knjizi se uspješno rasvijetlila veza među planiranjem, vođenjem i vrednovanjem nastavnoga procesa, a taj je suodnos pozicioniran u djelokrug suvremenih promišljanja o temeljnoj svrsi poučavanja i učenja namijenjenoj učenicima urednoga razvoja i učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama. Vrijednost je rukopisa njegova preglednost, a njegova primjenjivost u nastavnoj praksi iščitava se u brojnim primjerima iz jezično-komunikacijskoga područja.
Anđela Vukasović Korunda, Klasična gimnazija u Zagrebu

Marijana Češi rođena je u Münchenu 1970. Osnovnu školu završila je u Novome Marofu, a srednju u Varaždinu. Diplomirala je kroatistiku na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od godine 2005. radi u Zavodu za školstvo, danas u Agenciji za odgoj i obrazovanje, kao viša savjetnica za hrvatski jezik. Poslijediplomski doktorski studij komparativne književnosti upisala je 2002. godine, a doktorirala je na poslijediplomskom doktorskom studiju glotodidaktike na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu koji je upisala u godini njegova osnutka 2005.

Znanstveni su joj i stručni interesi usvajanje hrvatskoga kao prvoga i inoga jezika djece školske dobi te edukacija učitelja i nastavnika hrvatskoga jezika. Objavila je nekoliko znanstvenih i stručnih radova te uredila sa suradnicima tri znanstvene monografije i priručnik za poučavanje hrvatskoga kao inoga jezika. Surađivala je u izradi nacionalnih programa za nastavu hrvatskoga jezika i organizirala stručne skupove za učitelje i nastavnike hrvatskoga jezika na županijskoj, međužupanijskoj i državnoj razini. Organizirala je i surađivala na odgojno-obrazovnim projektima. Tijekom rada u Agenciji za odgoj i obrazovanje održala je više predavanja i radionica učiteljima i nastavnicima hrvatskoga jezika.

Đurđica Ivančić rođena je u Zagrebu 1953. Nakon osnovne škole i gimnazije završila je današnji Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Magistrirala je 1992. u Školi narodnog zdravlja „Andrija Štampar” pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na temu Obrazovna dostignuća učenika osnovnoškolskog uzrasta s većim teškoćama i učenika bez teškoća u razvoju. Doktorirala je na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2012. na temu Pokazatelji kvalitete inkluzivne osnovne škole.

Radno iskustvo stekla je u Centru za odgoj i obrazovanje Prekrižje u Zagrebu radeći kao pedagoginja i voditeljica škole, mentorica studentima, a zatim u Osnovnoj školi Nad lipom u Zagrebu kao ravnateljica. Godinama surađuje s Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu kao konzultantica iz prakse, suradnica i gost predavač na preddiplomskom i diplomskom studiju.

Cjelokupna znanstvena i stručna aktivnost usmjerena joj je na unapređivanje učenja, poučavanja i socijalizacije učenika s teškoćama u razvoju, osobito s intelektualnim teškoćama, u različitim oblicima školovanja.

© Bilješke o knjigama izrađene su na osnovu informacija dobivenih od nakladnika i njihove dodatne uredničke obrade temeljem uvida u sadržaj knjige, te se kao takve ne smiju prenositi bez prethodnog dogovora s uredništvom portala.

– Od istog nakladnika –

Prethodna Slijedeća Vidi sve knjige

– Od istog autora –

Prethodna Slijedeća Vidi sve knjige

– Povezani sadržaj –

– Pretraži sve knjige –