Moderna vremena

Pogledaj... sve je puno knjiga.

Ilustracije: John Tenniel
E-Knjiga • Piše: N. Bartolčić • 11.09.2013.

Ipak se kreće... predstavljen projekt 'Škole 2.0'

U Velikoj dvorani Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta predstavljen je CARNetov projekt "Škole 2.0" kojeg je Europska komisija u lipnju ove godine proglasila jednim od triju najinovativnijih projekata u sklopu "Europske nagrade za inovacije u javnoj upravi" u kategoriji "Inicijative za obrazovanje i istraživanje" i dodijelila mu nagradu vrijednu 100.000 eura.

Riječ je o projektu kojemu je cilj omogućiti kvalitetno i sveobuhvatno učenje na daljinu i e-obrazovanje za što širi broj korisnika - nastavnika i učenika, a na današnjem predstavljanju o detaljima projekta govorili su ravnatelj CARNeta Zvonimir Stanić i ravnatelji u projekt uključenih škola, kao i nastavnici i učenici koji su se uključivali putem video linka.

Na samom početku predstavljanja u kratkom uvodnom obraćanju ministar znanosti, obrazovanja i sporta Željko Jovanović istaknuo je važnost projekta "Škole 2.0", objašnjavajući da je važna uloga MZOS-a upravo u davanju podrške ovakvim inovativnim projektima kojima se obrazovni proces u Hrvatskoj podiže na jednu višu razinu, komantirajući tom prilikom kako su pak tzv. kapitalne investicije poput izgradnje novih škola i održavanje istih u nadležnosti njihovih osnivača, gradova odnosno županija.


Zvonimir Stanić istaknuo je da u vremenu kada se neke škole gase, i kada je sve manji broj učenika u malim školama, zbog razvedenosti Hrvatske i problema s kojima se susreću posebno otočne i ruralne škole, tehnologija može pomoći kako bi djeca ostala živjeti npr. na otocima i kako će se djeci pomoću interneta i komunikacijskih tehnologija omogućiti bolje obrazovanje.

U dogovoru s osnivačima škola (gradovi i županije) odabrano je 7 škola (s njihovim područnim odjelima), a u tijeku su i pregovori s izdavačima udžbenika kako bi se učenicima koji su obuhvaćeni projektom osigurali besplatni udžbenici u digitalnom obliku, i za sada je dogovor postignut s nakladničkom kućom Alfa, a očekuje se da se uskoro uključe i Profil, Školska knjiga...

Financijska sredstva za provođenje projekta osigurala je Vlada RH (za projekt je CARNet dobio nešto manje od 12 milijuna kuna kroz natječaj Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije - HAKOM, koje su osim za potrebe spomenute mrežne i videokonferencijske infrastrukture i spajanja potrošeni i za nabavu tableta za nastavnike i učenike te potrebnu edukaciju nastavničkog kadra u cilju podizanja digitalne kompetencije nastavnika te ciljanu edukaciju za korištenje tehnologije kao i  osmišljavanje i provođenje projektne suradnje među školama.

Tijekom trajanja projekta provodilo se sustavno obrazovanje nastavnika o implementaciji IKT-a u svojoj nastavi i radu, kao i poticanje nastavnika na prihvaćanje novih metoda obrazovanja uz korištenje tehnologije. CARNet i dalje nastavlja stručno usavršavanje nastavnika uključenih u projekt, ulaže u razvoj digitalne zrelosti uključenih škola te radi na projektnom povezivanju škola na nacionalnoj i internacionalnoj razini.


U okviru projekta "Škole 2.0" čak 25 lokacija škola spojeno na brzi internet i na CARNet mrežu optičkom vezom (sedam matičnih škola s pripadajućim područnim školama). U samim školama su postavljene bežične mreže (s eduroam pristupnim točkama) kako bi učenici i nastavnici putem tablet računala mogli pristupati online sadržajima, digitalnim udžbenicima, koristiti ih za videokonferencije te za nastavu na daljinu. Također, sve te škole su uključene i u CARNetov e-Dnevnik projekt.

U projektu sudjeluje sedam matičnih osnovnih škola s pripadajućim područnim školama: Osnovna škola "Ljubo Babić" iz Jastrebarskog, Područna škola Plešivica, Područna škola Volavje, Područna škola Čeglje, Područna škola Petrovina, Područna škola Desinec, Osnovna škola Žakanje, Područna škola Kamanje, Područna škola Ribnik, Osnovna škola Generalski Stol, Osnovna škola Marija Martinolića na Malome Lošinju, Područna škola Veli Lošinj, Područna škola Nerezine, Područna škola Susak, Područna škola Ilovik, Područna škola Unije, Osnovna škola Šarengrad, Područna škola Bapska, Područna škola Mohovo, Osnovna škola Šećerana, Područna škola Luc, Područna škola Torjanci, Područna škola Baranjsko Petrovo Selo te Osnovna škola Brodarica s Područnom školom Krapanj.

Škole su opremljene znanstvenim obrazovnim instrumentima (senzorima) za prirodne predmete - biologiju, kemiju, fiziku i ekologiju. Upotreba navedenih senzora potiče kolaborativni i projektni pristup učenju, budući da je projektom predviđeno da sve škole uključene u projekt međusobno surađuju kroz razne obrazovne aktivnosti koje uključuju korištenje tehnologije u nastavi. Upotreba senzora potaknut će i razumijevanje prirodoslovnih predmeta i prirode općenito na jedan drugačiji, učenicima bliži način, a također će pridonosi i digitalnoj pismenosti svih uključenih korisnika

 
Više informacija o projektu Škole 2.0 potražite na web stranicama projekta.


***

Dopuna 13. 09.2013.

Potrebno je spomenuti i inicijative u OŠ Vežica (Rijeka), OŠ Kamešnica (Otok kraj Sinja) te zagrebačke IX. gimnazije koje su započele sa samostalnim projektima, uz potporu sponzora i CARNeta.

– Povezani sadržaj –

– Pretraži sve članke –