Moderna vremena

Pogledaj... sve je puno knjiga.

Ilustracije: John Tenniel
Vijest • Piše: I.P. - MV • 26.01.2021.

Natječaj za književnu nagradu V.B.Z.-a za najbolji neobjavljeni roman godine
Održava se
20.02.2021.

Nakladnička kuća V.B.Z. dodjeljuje književnu nagradu za najbolji novi, originalni i neobjavljeni roman na hrvatskom i drugim štokavskim jezicima, te čakavskom i kajkavskom književnom jeziku. Nagrada se dodjeljuje jednom godišnje.

Natječaj je javan, a rukopisi se predaju pod šifrom. Najboljem romanu bit će dodijeljena novčana nagrada u bruto iznosu od 100.000,00 kn (stotinu tisuća kuna).

Svaki sudionik natječaja smije poslati samo jedan roman. Sudjelovanjem na ovom natječaju sudionici se obavezuju da njihov roman nije ranije objavljen i da nije prijavljen ni na jedan drugi natječaj za neobjavljeni roman. Rukopis predan na natječaj, kao ni jedan dio predanog rukopisa, ne smije biti objavljen prije ili za vrijeme natječaja u bilo kojem obliku, odnosno na bilo kojem mediju. Nakon što predaju rukopise, sudionici se također obavezuju da za vrijeme trajanja natječaja neće ni s jednom drugom nakladničkom kućom sklopiti ugovor o objavljivanju toga romana. Nagrađeni autor obavezuje se ustupiti autorska prava za izdavanje romana, nakladničkoj kući V.B.Z. na rok od 15 godina bez daljnje naknade, kao i pravo objavljivanja i distribucije nagrađene knjige u svim zemljama regije (Hrvatska, BiH, Srbija, Crna Gora, Slovenija). Ustupanje prava se odnosi na tiskanu, audio i elektroničku verziju knjige.

Prema preporuci žirija, V.B.Z. može tiskati još nekoliko rukopisa prispjelih na natječaj. Nakon završetka natječaja, nakladnička kuća V.B.Z. može ponuditi ugovor autorima čija je djela preporučio žiri. Ako članovi žirija ustanove da ni jedan od prispjelih rukopisa ne zadovoljava literarne kriterije, Nagrada ne mora biti dodijeljena, niti V.B.Z. mora objaviti knjigu.

Rukopisi moraju biti napisani na računalu, s dvostrukim proredom, na bijelom papiru formata A4. Uz rukopis obavezno je priložiti i elektronički zapis istoga (na DVD-u, CD-u ili USB-u; jedan primjerak). Rukopisi poslani na natječaj ne vraćaju se. Za rukopise koji se šalju iz inozemstva V.B.Z. ne snosi trošak carine. Rukopisi moraju biti dostavljeni u pet primjeraka na adresu:

V.B.Z. d.o.o., Velikopoljska 12, 10010 Zagreb, s naznakom „za nagradu V.B.Z.-a“.
Rok za prijavu: do 20. veljače 2021. godine.

VAŽNO: Mole se autori da na rukopis romana napišu šifru, a uz rukopis prilože zapečaćenu omotnicu u kojoj se nalaze šifra, ime i prezime autora, broj telefona, adresa, e-mail, OIB i IBAN.

Rezultati natječaja bit će objavljeni najkasnije do 1. studenoga 2021. godine.

– Povezani sadržaj –

– Pretraži sve članke –