Prilagodbe

Moderna vremena

Pogledaj... sve je puno knjiga.

Ilustracije: John Tenniel
Vijest • Piše: I.P. - MV • 19.09.2007.

NOVA KNJIGA : Izgubljeni raj (Brijuni)

Izdavačka kuća Antibarbarus nedavno je objavila knjigu «Izgubljeni raj : Brijuni» autorice Marije Lenz Guttenberg, supruge liječnika dr. Otta Lenza, koji je od početka XX. stoljeća do kraja 1930-ih godina bio liječnik na otočju Brijuni. Rukopis koji je pronađen u njezinoj ostavštini zapis je njezinih sjećanja na život na Brijunima u razdoblju od 1906. do 1938. godine, kada je Maria Lenz bila je svjedokom posjeta istaknutih ličnosti iz svijeta znanosti, umjetnosti, politike, vojnih struktura, mondenoga života uopće, kojemu je, zajedno sa svojim suprugom, poznatim liječnikom, i sama pripadala.

Marija Lenz Guttenberg (Trst, 1885 - Opatija, 1981) proživjela je veliki dio suvremene povijesti Brijuna, te je bila svjedokom razvitka liječilišnog turizma pod upravom obitelji Kuppelwieser, od njegovih početaka do kraja 1930-ih. Svoja je sjećanja na ta zlatna vremena dovršila 1945. godine, osam godina nakon što je radi ratnih okolnosti morala napustiti otok koji je toliko voljela.

«Izgubljeni raj : Brijuni» predstavlja osebujan rukopis u kojemu se isprepliću i prožimaju sudbine ljudi sa sudbinom prostora, individualne biografije s dramatičnom poviješću otoka. Iako nije riječ o znanstvenome djelu u užem smislu riječi, u književnom i kulturno-povijesnom smislu ono je izvanredno svjedočanstvo jednog vremena, donoseći svojevrsnu građu za društvenu povijest, evidentirajući događaje, predstavljajući galeriju likova i to prvenstveno gostiju, oblike ophodnje, te tako, mimo "velike" povijesti, često anegdotalno, ocrtavaju duh vremena ujedno pružajući novu dimenziju znanja o Brijunima.

Zanimljivošću teme i opisom događanja, knjiga «Izgubljeni raj : Brijuni», svima je pristupačno štivo, no, zanimljiva je, korisna i potrebna i stručnjacima, napose proučavateljima povijesti turizma kao kulturnog i antroploškog, a ne samo gospodarskog fenomena.

Za ovo prvo izdanje, rukopis Marije Lenz popraćen je dodacima s uvodom (“Svijet Marije Lenz”) koji rukopis smješta u širi i uži povijesni kontekst, te biografijama osoba koje se u rukopisu spominju, napose brijunskim gostima (“Osobe, slike, dokumenti vremena”) koje je priredila Mira Pavletić. Taj je dio knjige bogato dokumentiran i vizualno prezentiran pa se nameće kao svojevrsni 'leksikon' brijunskih ličnosti od druge polovice XIX. stoljeća pa sve do međuratnog razdoblja.

Uz taj je dio - kao i uz cijelu knjigu - priložen bogati, raznovrsni i dobrim dijelom novi, pa i prvi put objelodanjeni slikovni materijal (fotografije, dokumenti te druga arhivska građa), koje su za potrebe ovog izdanja ustupili različiti pojedinci i ustanove, a velikm je dijelom korišten bogati materijal iz arhiva Nacionalnog parka Brijuni.

Tekst je s njemačkoga jezika tečnim i lijepim stilom prevela Mary Melichar, a za tisak ga je priredila Mira Pavletić, voditelj Odsjeka zaštite kulturne i prirodne baštine u Javnoj ustanovi Nacionalni park Brijuni.

– Povezani sadržaj –

– Pretraži sve članke –