Moderna vremena

Pogledaj... sve je puno knjiga.

Ilustracije: John Tenniel
Najava • Piše: I.P. - MV • 11.10.2021.

Predstavljanje Hrvatskoga biografskoga leksikona
Održava se
14.10.2021. u 13h

Leksikografski zavod Miroslav Krleža objavio je deveti svezak Hrvatskoga biografskoga leksikona (Lo–Marj), koji će u četvrtak, 14. listopada predstaviti medijima i suradnicima.

O knjizi će, uz pozdravne riječi glavnog ravnatelja Leksikografskoga zavoda dr. sc. Brune Kragića i ravnatelja dr. sc. Filipa Hameršaka i kraći glazbeni program (ansambl Antiphonus), govoriti članice Uredničkoga vijeća akademkinja Nella Lonza i doc. dr. sc. Štefka Batinić te glavni urednik mr. sc. Nikša Lučić

Hrvatski biografski leksikon dugoročan je i opsežan leksikografski biobliografski projekt. Riječ je o nacionalnoj biografskoj enciklopediji kakva je i u većim kulturama izniman pothvat. Sadržava životopise Hrvata koji su ostavili znatan trag u svojoj zemlji i svijetu te pripadnika drugih naroda koji su sudjelovali u životu hrvatskih zemalja, kontekst u kojem su djelovali te opis njihovih postignuća.

Dosad je objavljeno osam svezaka (A–Li) s ukupno 11 423 članka. Glavni urednik prvoga sveska (A–Bi, 1983) bio je Nikica Kolumbić, drugoga (Bj–C, 1989) Aleksandar Stipčević, a od trećega do osmoga sveska glavni je urednik bio Trpimir Macan (Č–Đ, 1993; E–Gm, 1998; Gn–H, 2002; I–Kal, 2005; Kam–Ko, 2009; Kr–Li, 2013). Od 2014. projekt vodi Nikša Lučić.

Hrvatski biografski leksikon ONLINE!

– Povezani sadržaj –

– Pretraži sve članke –