Moderna vremena

Pogledaj... sve je puno knjiga.

Ilustracije: John Tenniel
Najava • Piše: I.P. - MV • 07.10.2019.

Znanstveno-stručni skup u povodu 150 godina od prvog broja Vienca
Održava se
09.-10.10.2019.

U Matici hrvatskoj 9. i 10. listopada održava se znanstveno-stručni skup u povodu 150 godina od prvog broja Vienca, središnjeg časopisa hrvatske književnosti 19. stoljeća. Skup u suorganizaciji Matice hrvatske i Odsjeka za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu okupit će više od 40 znanstvenika, od doajena i autora knjiga o Viencu Ivana Pederina i Drage Šimundže, praunuka prvoga urednika Vienca Đure Deželića, akademika Dubravke Oraić Tolić i Josipa Bratulića, do cijele plejade znanstvenika srednje i mlađe generacije iz Zagreba, Splita, Rijeke i Slavonskog Broda.

U dvodnevnom programu naći će se razne teme, poput povijesnih okolnosti i prilika u vrijeme nastanka Vienca, kao i najvažnijim trenucima iz Vienčeve bogate povijesti te antologijskim djelima hrvatske i svjetske književnosti objavljenima u Viencu.

Pozdravnu riječ u ime Matice hrvatske uputit će predsjednik Matice hrvatske Stipe Botica.

U okviru obilježavanja Vijenčeva jubileja, zbog velikog interesa, do 14. listopada produžena je i izložba o Viencu u Knjižnici HAZU, a prethodno je u svibnju održan okrugli stol Kultura u medijima te su objavljena dva specijalna broja Vijenca (poveznice: br. 650, br. 647–648).
Skup će bit održan u Dvorani Jure Petričevića (Ulica Matice hrvatske 2).

Program:

Prvi dan skupa, srijeda, 9. listopada

9.00–9.30 Otvaranje skupa
Pozdravna riječ predsjednika Matice hrvatske Stipe Botice
Uvodne riječi organizatora (Goran Galić, glavni urednik Vijenca, Krešimir Mićanović, pročelnik Odsjeka za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Suzana Coha, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

9.30–11.30 prva sesija
Moderatorica: Lahorka Plejić Poje

Ivan Pederin: Časopis Vienac i njegovo doba
Drago Šimundža: Poticajno-poučna prezentacija francuske književnosti u Viencu
Vinko Brešić: Uloga Vienca u stvaranju moderne hrvatske kulture
akademik Josip Bratulić: O Vienčevu imenu
Đuro Deželić: Gjuro Stjepan Deželić kao urednik prvoga godišta Vienca zabavi i pouci i prilike u kojima je Vienac začet
Cvijeta Pavlović: Vienac za vrijeme Šenoina urednikovanja
akademkinja Dubravka Oraić Tolić: Matoš i Vienac

11.30–11.45 pauza za kavu
 
11.45–12.45 druga sesija
Moderator: Goran Galić

Željko Holjevac: Prilike u Hrvatskoj u vrijeme izlaženja Vienca
Damir Agičić: Časopis Vienac o otvorenju Sveučilišta Franje Josipa u Zagrebu 1874. godine
Iva Mandušić: Prilozi o hrvatskom plemstvu u časopisu Vienac
Branko Ostajmer: Mađarska književnost i mađarske teme u Šenoinu Viencu
Tatjana Jukić: Austrougarski Tennyson, ili o poetici emancipacije (O prijevodu Tennysonove Mariane u Viencu)

12.45–13.00 pauza za kavu

13.00–14.00 treća sesija
Moderatorica: Suzana Coha

Ivo Pranjković: Hrvatski jezikoslovci u Viencu
Lada Badurina: Bogoslav Šulek i Vienac
Krešimir Mićanović: Antun Radić o Maretićevoj Gramatici
Alojz Jembrih: Dvije-tri o Viencu u pismima Vatroslava Jagića Petru Preradoviću

14.00–15.00 ručak

15.00–15.30 razgledavanje izložbe o Viencu u Knjižnici HAZU
 
15.30–16.30 četvrta sesija
Moderatorica: Jelena Gazivoda

Mira Muhoberac: Kako se u Vi(j)encu o književnosti i kazalištu pisalo nekad, a kako se piše danas?
Marina Protrka Štimec: Oblikovanje kanona u Viencu
Lahorka Plejić Poje: Vienac o Maruliću
Vjekoslava Jurdana: Ono što je objelodanio, upravo je zlata vriedno! Fran Mikuličić i njegovi prinosi u Viencu
Davor Nikolić: Recepcija zbirki usmene književnosti u Viencu
Tanja Kuštović: Odjeci djelovanja Ćirila i Metoda u Viencu


Drugi dan skupa, četvrtak, 10. listopada

10.00–12.00 peta sesija
Moderatorica: Cvijeta Pavlović

Jasmina Vojvodić: Recepcija ruske književnosti u Viencu
Jevgenij Paščenko: Ukrajinska problematika u Matici hrvatskoj u razdoblju izlaženja Vienca
Josip Ralašić: Marko Vovčok (Mariya Vilinskаya) i Vienac
Tea Rogić Musa: Henryk Sienkiewicz – recepcija poljske književnosti u Viencu na kraju polonofilskoga stoljeća
Katica Ivanković: V. Hálek i J. Neruda u Viencu
Marijan Šabić: Svetozár Hurban Vajanský i Vienac
Milka Car: O recepciji njemačkih klasika u Viencu
Martina Kokolari: Talijanska književnost u Viencu
Jelena Šesnić: Američka književnost i kultura na stranicama Vienca

12.00–12.15 pauza za kavu

12.15–13.15 šesta sesija
Moderatorica: Marina Protrka Štimec

Milan Bešlić: Vienac – tradicionalni medij hrvatskog identiteta
Jelena Gazivoda: Vienac i Hrvati izvan domovine
Dubravka Zima: “Anarkisti” u Viencu
Josipa Dragičević: Ženske čitateljsko-autorske pozicije u časopisu Vienac
Lana Molvarec: O majkama i djeci: Vienac i “reprodukcija majčinske skrbi”
 
13.15–13.30 pauza za kavu

13.30–14.15 sedma sesija
Moderatorica: Dubravka Zima

Zdenka Weber: Glazbene kritike u Viencu
Frano Dulibić: Likovne umjetnosti, grafičko oblikovanje i ilustracije u prvih deset godišta Vienca
Tamara Jurkić Sviben: Glazbene partiture u Viencu
Bojan Marotti: Suradnja Armina Pavića i Franje pl. Markovića u prvome godištu Vienca
Goran Galić: Šenoine Zagrebulje i začeci modernog feljtona
Suzana Coha: Vienac kao središnji medij hrvatske književnosti i kulture 19. stoljeća

– Povezani sadržaj –

– Pretraži sve članke –