Moderna vremena

Pogledaj... sve je puno knjiga.

Ilustracije: John Tenniel
Feđa Vukić

Grad kao identitetski sustav : Prema metodi sustavnog projektiranja identiteta zajednice

 

Knjiga "Grad kao identitetski sustav" nastala je slijedom teorijsko-kritičke analize zamisli o "brendingu" zajednice (place branding, city branding) kojem se argumentirano kao alternativa nude pozicija i termin "identitetski sustav". Ta je tema uporište za shvaćanje  da će ta drugačija vizura dovesti do učinkovitijeg uočavanja i shvaćanja zatečenog identiteta te do utemeljenja sustavne metodologije projektiranja identiteta zajednice.

Grad je u knjizi osnovna jedinica kroz koju se motri društvena zajednica kao sustav koji ima svoje kulturno-povijesno naslijeđe, svoju aktualnu stvarnost i psihosocijalnu dinamiku te svoje mitove. No i svaka bi regija ili moderna nacionalna država mogle biti primjerom za primjenu ovako teorijski zasnovane metodologije. Toj je tvrdnji argument već dvadesetak godina uvedena praksa stvaranja identitetskih komunikacijskih programa kojom pojedine zajednice u zemljama razvijene demokracije potiču razvojne projekte i vlastitu međunarodnu kompetitivnost.


Feđa Vukić temeljito argumentira da u lokalnim tranzicijskim uvjetima (kakvi su aktualni u Hrvatskoj) nije moguće posve prenijeti teoriju i metodiku stvaranja identitetskog sustava grada iz konteksta čije su povijesne i kulturalne pretpostavke bitno drukčije od onih prisutnih i važnih u Hrvatskoj. Stoga predlaže novu teoriju za drukčiji metodologijski pristup lokalnim zajednicama (gradovima, regijama) zemalja u demokratskom razvoju (poput Hrvatske) u kojima je i stvaranje identitetskog sustava (kao kritički nadomjestak za "brending") jedan od mogućih alata u poticanju i razvoju demokratskog dijaloga u društvu, bez kojeg nema ni shvaćanja zatečenog identiteta ni učinkovito projektiranog identitetskog razvojnog programa za zajednicu.

 

© Bilješke o knjigama izrađene su na osnovu informacija dobivenih od nakladnika i njihove dodatne uredničke obrade temeljem uvida u sadržaj knjige, te se kao takve ne smiju prenositi bez prethodnog dogovora s uredništvom portala.

– Od istog nakladnika –

Prethodna Slijedeća Vidi sve knjige

– Od istog autora –

Prethodna Slijedeća Vidi sve knjige

– Pretraži sve knjige –