Moderna vremena

Pogledaj... sve je puno knjiga.

Ilustracije: John Tenniel
Vijest • Piše: MV Info • 24.03.2020.

Ministarstvo kulture objavilo Javni poziv za otkup knjiga za narodne knjižnice u 2020. godini.

Ministarstvo kulture RH objavilo je Javni poziv za otkup knjiga za narodne knjižnice u 2020. godini.
 

1. Predmet javnoga poziva

Ministarstvo kulture otkupljivat će knjige domaćih izdavača na hrvatskome jeziku, i to:

– djela suvremene domaće književnosti
– prijevode djela suvremene svjetske književnosti
– djela od temeljne vrijednosti za nacionalnu kulturu i umjetnost
– vrijedne knjige i slikovnice za djecu i mlade.
 
Otkupljivat će se knjige na hrvatskom jeziku objavljene od listopada 2019. i tijekom 2020. godine samo onih nakladnika koji se pridržavaju Sporazuma o jedinstvenoj cijeni knjige i koji su dostavili obvezne primjerke prijavljenog izdanja Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici.
 
Ministarstvo kulture neće otkupljivati:

2. Korisnici potpore
 
Pravo podnošenja ponuda na Javni poziv imaju pravne i fizičke osobe koje su registrirane za obavljanje nakladničke djelatnosti u Republici Hrvatskoj i autori vlastitih izdanja koji su državljani Republike Hrvatske.

3. Način prijave

Prijava se podnosi putem online Prijavnice za otkup knjiga koja je dostupna na stranicama Ministarstva.

Elektronički popunjenoj prijavnici obavezno treba priložiti, također u elektroničkom obliku:

Tiskani primjerak objavljene knjige koja se prijavljuje za otkup za narodne knjižnice treba obavezno dostaviti na adresu:

Ministarstvo kulture
Služba za knjigu i nakladništvo (s naznakom: za otkup knjiga)
Runjaninova 2
10 000 Zagreb

 
E-prijavnice uz koje nije dostavljen tiskani primjerak objavljene knjige neće se razmatrati.

4. Rok prijave
   
Ponude za otkup knjiga mogu se podnositi od dana objave do 9. studenoga 2020. godine.

5. Završne odredbe

Knjige otkupljene putem ovoga Javnog poziva namijenjene su fondovima narodnih knjižnica u Republici Hrvatskoj. Primjerci knjiga dostavljeni u prijavi neće se vraćati podnositeljima, već će biti upućeni narodnim knjižnicama. 

Neće se razmatrati prijave koje ne ispunjavaju tražene uvjete:

>>> Upute za prijavitelje

– Povezani sadržaj –

– Pretraži sve članke –