Moderna vremena

Pogledaj... sve je puno knjiga.

Ilustracije: John Tenniel
Najava • Piše: I.P. - MV • 05.12.2022.

Predavanje Vesne Barilar 'Vodič kroz figure otpora u Zagorkinim romanima'
Održava se
08.12.2022. u 19h

U sklopu ciklusa predavanja u Memorijalnom stanu Marije Jurić Zagorke, u četvrtak 8. prosinca u 19 sati, predavanje „Vodič kroz figure otpora u Zagorkinim romanima“ održat će Vesna Barilar.

Iako su Zagorkini najpopularniji romani povijesne romanse, one izvrću konvencije samog žanra, i pretvaraju se u romane „samootkrivanja i samoosvješćivanja“ kako to pojašnjava Rita Felski, prema čijim bi se uvidima Zagorkini romani bez ikakve dvojbe mogli uvrstiti u feminističku književnost jer su na „kritički način svjesni podređenog položaja žena, te rod shvaćaju kao problematičnu kategoriju“. Zagorkinim junakinjama, kako pozitivnim, tako i negativnima, stalo je, prije svega, do osvajanja osobne (a ponekad i kolektivne) moći i slobode, pronalaska “svog mjesta pod suncem”, čime ih autorica pozicionira domenu djelovanja koja se tada smatrala muškom. Upravo stoga, Zagorkine romane možemo čitati i kao radikalne fantazije o ženskoj moći, koji imaju za cilj potaknuti žene na djelovanje i ostvarivanje vlastitih sloboda, vlastitih potencijala, vlastite moći.

Upravo pitanjem kako svoju slobodu i moć re/kreiraju, unutar niša krutih patrijarhalnih okvira Nera, Gordana, Dorja, Elizabeta Kumanka, Katarina Lehotska i Beatrice Aragonska bavit će se ovo predavanje, koje će biti kombinirano čitanjem pojedinih reprezentativnih ulomaka romana.

– Povezani sadržaj –

– Pretraži sve članke –