Moderna vremena

Pogledaj... sve je puno knjiga.

Ilustracije: John Tenniel
Julija Lozzi Barković

Međuratna arhitektura Rijeke i Sušaka : Usporedba i europsko okruženje

  • Nakladnik: Adamić
  • 02/2015.
  • 460 str., tvrdi uvez
  • ISBN 9789532194913
  • Moderna vremena više se ne bave prodajom knjiga, potražite ih u knjižarama, antikvarijatima ili u knjižnicama.

Knjiga "Međuratna arhitektura Rijeke i Sušaka - usporedba i europsko okruženje" temelji se na sveobuhvatnoj komparativnoj studiji urbanizma i arhitekture dvaju pograničnih gradova koji se između dva svjetska rata razvijaju u okviru različitih država i političkih režima. U tekstu se analizira cjelokupni graditeljski fond tada razdvojenih urbanih cjelina u zavisnosti od onovremenih gospodarskih i društveno-političkih prilika, te pod utjecajem različitih arhitektonskih škola i programa na nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Istraživanje arhitekture Rijeke i Sušaka iz razdoblja između dvaju svjetskih ratova primarno se bazira na obradi arhivskih izvora, domaćih i inozemnih, te kritičkom uvidu u postoječu znanstvenu i stručnu literaturu. Poštuje se kronološki slijed događaja, razmatraju se i obrazlažu razlozi određenih pojavnosti, tumače se i uspoređuju analogije s arhitektonskim fenomenima u europskim razmjerima. Osim nacrtne i druge izvorne građe, koriste se povijesne fotografije, razglednice i ostali ilustrativni materijali iz fondova institucija u kulturi grada Rijeke kao i domaćih i inozemnih zbirki i arhiva.

Namjera ovoga projekta je predstaviti cjelokupni međuratni graditeljski fond Rijeke i Sušaka s naglaskom na do sada slabije obrađenim tipologijama radi nadopunjavanja nekih nedovoljno provjerenih stajališta.Težilo se sveobuhvatnosti u razmatranju tematike jer je zastupljenost određenih graditeljskih tipologija, ali i dominacija nekih od njih u lokalnim okvirima, odraz globalnih pojava. I pluralizam stilova u međuratnom graditeljstvu Rijeke i Sušaka refleksija je arhitektonskih strujanja i previranja na širem planu.

Knjiga Međuratna arhitektura Rijeke i Sušaka - usporedba i europsko okruženje predstavlja nastavak na ranije započeta istraživanja na temu međuratne arhitekture Rijeke i Sušaka, što je prije svega rezultiralo objavljivanjem knjige "Kako čitati grad" u izdanju Izdavačkog centra Rijeka 1990., autorice Radmile Matejčič, koja obrađuje i taj segment povijesti arhitekture grada, te potom kataloga-knjige "Moderna arhitektura Rijeke" u izdanju Muzeja moderne i suvremene umjetnosti Rijeke 1996.

Na temu međuratne arhitekture Rijeke i Sušaka obranjen je i moj doktorski rad 2000. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, nakon čega sam objavila stručne i znanstvene radove o tome. Aktualna knjiga uključuje i moje recentne istraživačke dosege, nastojeći analizirati, interpretirati i sintetizirati jedinstveni segment graditeljske povijesti Rijeke koja je u tretiranome razdoblju bila podijeljena na dva suparnička grada, što se i danas iščitava upravo iz njezinog urbanizma i arhitekture.

Zadaća ove knjige je i predstaviti te vrednovati graditeljsku baštinu i postignuća razdoblja koje je ostalo trajno prisutno u riječkoj urbanoj strukturi, čije su svojstvenosti u značajnoj mjeri na visokoj europskoj razini pa ona za grad Rijeku predstavlja kulturno naslijeđe univerzalnih vrijednosti.


Julija Lozzi Barković

© Bilješke o knjigama izrađene su na osnovu informacija dobivenih od nakladnika i njihove dodatne uredničke obrade temeljem uvida u sadržaj knjige, te se kao takve ne smiju prenositi bez prethodnog dogovora s uredništvom portala.

– Međuratna arhitektura Rijeke i Sušaka - Julija Lozzi Barković –

– Od istog nakladnika –

Prethodna Slijedeća Vidi sve knjige

– Od istog autora –

Prethodna Slijedeća Vidi sve knjige

– Pretraži sve knjige –