Moderna vremena

Pogledaj... sve je puno knjiga.

Ilustracije: John Tenniel
Renata Geld Mateusz Milan Stanojević

Strateško konstruiranje značenja riječju i slikom : Konceptualna motivacija u ovladavanju jezikom

  • Nakladnik: Srednja Europa
  • 06/2018.
  • 177 str., meki uvez
  • ISBN 9789537963767
  • Cijena: 110.00 kn
  • Cijene knjiga samo su informativnog karaktera. Knjige potražite u knjižarama ili u knjižnicama.

Knjiga se bavi strateškim konstruiranjem značenja, odnosno procesima uključenim u konstruiranje značenja u drugome jeziku. Cilj je knjige pokazati sponu između kognitivne lingvistike i teorije ovladavanja jezikom, odnosno istraživanje kognitivnih strategija učenja i redefiniranje njihove uloge u procesu konstruiranja značenja pri specifičnom jezičnom zadatku, uz primjere inovativne metodologije istraživanja, ali i primijenjenih aspekata saznanja proizašlih iz rezultata dobivenih u navedenim istraživanjima.


“U ovoj vrlo pristupačno napisanoj monografiji autori na primjeru dobro poznate pojave, tzv. fraznih glagola engleskog jezika, kao jedne od smicalica, kako autori šaljivo kažu, za koju se vjeruje da su je “izvorni govornici izmislili da muče govornike drugog jezika, a nastavnici ih obožavaju kada žele zapapriti ispite znanja” pokazuju kako ta pojava pruža izravni uvid u procese uključene u strateško konstruiranje značenja. Služe se alatima i pojmovima kognitivne semantike kako bi iznijeli na vidjelo duboku konceptualnu motivaciju kako sastavnica tako i cijele te konstrukcije kao čimbenik koji potpomaže mentalnu obradu i zapamćivanje odnosno usvajanje određene jezične konstrukcije. Knjiga na taj način osvještava temeljne spone između prvog i drugog jezika, kognicije i iskustva.”

(iz recenzije prof. dr. sc. Marija Brdara)


***

Ova je knjiga namijenjena svima koji uče, poučavaju ili proučavaju jezik. Točnije, ciljna su publika svi oni koji žele osvijestiti nekoliko temeljnih spona između prvoga i drugoga jezika, kognicije i iskustva, a kroz perspektivu strateškog razmišljanja o jeziku, tj. konstruiranja jezičnoga značenja. Važno je, međutim, napomenuti da će sadržaj knjige nešto lakše pratiti čitatelji koji imaju osnovno predznanje o temeljnim premisama kognitivne lingvistike te procesima uključenim u ovladavanje jezikom. Primjerice, čitatelj koji je već ranije u svoje razumijevanje jezika utkao ideju da jezik nije zasebni modul te je nedjeljiv od općih kognitivnih procesa lakše će razumjeti karakter kognitivnih strategija kao procesa koji zrcale upravo te opće kognitivne procese.

Jednako tako će čitateljima koji su upoznati s klasifikacijama strategija učenja jezika i dosadašnjim metodama njihova istraživanja biti lakše shvatiti značaj redefiniranja kognitivnih strategija učenja kroz njihovu ulogu i karakter pri rješavanju specifičnog jezičnog zadatka i sužavanja fokusa na kognitivne strategije koje se odnose na konstruiranje značenja. Knjiga se, dakle, bavi redefinicijom kognitivnih strategija učenja i to na razini specifične jezične konstrukcije kojom valja ovladati i čije se značenje dinamično konstruira, odnosno na svojevrsnoj mikrorazini na kojoj je opis kognitivnih strategija gotovo u potpunosti zanemaren.

Strategije shvaćamo kao ciklički proces koji je proizvod kontinuuma nesvjesnih i svjesnih procesa i aktivnosti. Budući da se naša redefinicija strategija temelji na istraživanjima koje smo proveli u zadnjih desetak godina, odmah ćemo na početku u uvodnom dijelu knjige ponuditi model kognitivnih strategija koji se temelji na dobivenim rezultatima, ali ima uporište i u disciplinama koje se bave strateškim razmišljanjem odnosno donošenjem odluka, posebice saznanjima iz neuroznanosti i kognitivne znanosti. Nadalje, knjiga opisuje mjesto i značaj kognitivne semantike u području ovladavanja drugim jezikom, odnosno značaj, kako bismo je mi rado nazvali, primijenjene kognitivne semantike pri analizi procesa uključenih u strateško komuniciranje značenja.

(autori)

Renata Geld docentica je na Katedri za metodiku nastave engleskog jezika Odsjeka za anglistiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

Mateusz-Milan Stanojević izvanredni je profesor na Katedri za engleski jezik Odsjeka za anglistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

© Bilješke o knjigama izrađene su na osnovu informacija dobivenih od nakladnika i njihove dodatne uredničke obrade temeljem uvida u sadržaj knjige, te se kao takve ne smiju prenositi bez prethodnog dogovora s uredništvom portala.

– Komentari –

– Od istog nakladnika –

Prethodna Slijedeća Vidi sve knjige

– Od istog autora –

Prethodna Slijedeća Vidi sve knjige

– Pretraži sve knjige –