Moderna vremena

Pogledaj... sve je puno knjiga.

Ilustracije: John Tenniel
Igor Duda

Danas kada postajem pionir : Djetinjstvo i ideologija jugoslavenskoga socijalizma

Svi učenici prvoga razreda osnovne škole u socijalističkoj su Jugoslaviji primani u Savez pionira koji je razvijao privrženost domovini, Titu, Narodnooslobodilačkoj borbi i revoluciji, ispunjavao slobodno vrijeme sadržajima koji su poticali dječju igru i stvaralaštvo te širio ideju humanosti i opće ljudske vrijednosti. Oblikovanje idealnoga "lika pionira" bilo je prvi korak u stvaranju novoga socijalističkog čovjeka kao "svestrane stvaralačke ličnosti".

Utemeljena na raznovrsnim povijesnim izvorima i literaturi, knjiga "Danas kada postajem pionir" prva je znanstvena monografija o Savezu pionira Jugoslavije, njegovim ideološkim polazištima i djelovanju te njegovu mjestu u povijesti djetinjstva.

Knjiga je rezultat rada na projektu Stvaranje socijalističkoga čovjeka (HRZZ).

Igor Duda (Pula, 9. travnja 1977), povjesničar, predavač hrvatske i europske povijesti 20. stoljeća na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli. Osnovnu školu i gimnaziju završio u rodnom gradu, studij povijesti i kroatistike na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (2000). Na istom je fakultetu 2004. magistrirao, a 2009. doktorirao upravo ovim djelom. Akademsku godinu 2002/2003. proveo na Sveučilištu u Oxfordu zahvaljujući istraživačkoj stipendiji. Od 2001. znanstveni novak na Odsjeku za povijest Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. 

Sudjelovao je u izradi bolonjskoga programa preddiplomskog i diplomskog studija povijesti u Puli te obavljao poslove voditelja studija. Surađivao s Leksikografskim zavodom „Miroslav Krleža" kao autor natuknica za "Hrvatsku enciklopediju" (2001-2002) te kao autor natuknica, redaktor i izvršni urednik "Istarske enciklopedije" (2003-2005). Bio je istraživač na međunarodnom znanstvenom projektu Sveučilišta u Grazu "Tourism and Leisure Cultures in Socialist Yugoslavia" (2005-2008). Sudjelovao je u radu više domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova.

Područje posebnog interesa Igora Dude jesu društvena povijest i povijest svakodnevice druge polovice dvadesetoga stoljeća, povijest dokolice i povijest potrošačkoga društva.

© Bilješke o knjigama izrađene su na osnovu informacija dobivenih od nakladnika i njihove dodatne uredničke obrade temeljem uvida u sadržaj knjige, te se kao takve ne smiju prenositi bez prethodnog dogovora s uredništvom portala.

– Od istog nakladnika –

Prethodna Slijedeća Vidi sve knjige

– Od istog autora –

Prethodna Slijedeća Vidi sve knjige

– Pretraži sve knjige –